27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۱۰:۵۶:۱۱
کد مطلب:  CBUBSXp1
معاون توسعۀ مدیریت و پشتبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نشست انتخابات ریاست هیئت ورزش های دانش آموزی:
تربیت بدنی می تواند محیطی پویا را برای دانش آموزان در مدرسه فراهم آورد

معاون توسعۀ مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نشست انتخابات ریاست هیئت ورزش های دانش آموزی این اداره کل تربیت بدنی را از مهم ترین شاخصه هایی دانست که می تواند محیطی پویا را برای دانش آموزان در مدرسه فراهم آورد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، نشست انتخابات ریاست هیئت ورزش های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، با حضور، ارمیان، رئیس هیئت فدراسیون های ورزشی وزارت آموزش و پرورش، بهارلو، معاون توسعۀ مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، حمیدرضا صائبی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و کاندیداهای احراز این پست، در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.

محسن بهارلو، معاون توسعۀ مدیریت و پشتبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در این نشست، با اشاره به این که حضور افراد در انتخابات ریاست هیئت ورزش دانش آموزی باعث پویایی و نشاط می شود، گفت: نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت بر این قرار گرفته است که بازی آموزش را ماندگار می کند و هدف این است که بتوانیم بچه ها را در بازی فعال کنیم.

وی در ادامه مفاهیم آموزشی در تربیت بدنی را از جمله مباحثی دانسته که باید بتواند محیطی پویا را برای دانش آموزان در مدرسه فراهم آورد و افزود: امیدوارم با مشارکت هیئت های ورزش دانش آموزی بتوانیم نواقص و کندی های موجود را که مانع حرکت مطلوب ورزش دانش آموزی به افق مطلوب می شود، برطرف کنیم تا شاهد نسلی فعال تر و پویا تر دار مدارس باشیم.

 معاون توسعۀ مدیریت و پشتبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در بخش دیگری از سخنان خود، پرورش نیروی انسانی مطلوب و کارآمد را یکی از مهم ترین شاخصه های مهم برای رشد و تعالی هر جامعه برشمرده و یادآور شد: اگر نیروی انسانی در جامعه ای وجود نداشته باشد، سایر منابع موجود به کار نخواهد آمد.

این مقام مسئول ادامه داد:سال ها مردم بر این باور بودند که منابع مالی و تأسیسات ساختمانی منبع و منشأ تولید است، حال آن که امروز عموم اقشار جامعه بر این باورند که اگر سرمایۀ انسانی وجود نداشته باشد، هیچ یک از منابع کارآیی لازم را نخواهد داشت.

بهارلو در پایان، ساختن نیروی انسانی پویا و فعال از وظایف ذاتی آموزش و پرورش دانسته و اظهار امیدواری کرد: امید است که در آموزش و پرورش بتوانیم در مسیری که شایستۀ نظام مقدس جمهوری اسلامی است حرکت کنیم تا ایران اسلامی بتواند با ساتفاده از تفکر و ظرفیت های موجود، در سال 1404 در افق مطلوب قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید :