16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۷:۵۸:۳۲
کد مطلب:  1322376
برنامه‌های درسی یکشنبه 4 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه 4 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزیکشنبه 4 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الگو سازی دامن رشته طراحی و و دوخت پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹ دوخت انواع کمر دامن رشته طراحی و دوخت پایه ۱۰ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ رشته طراحی و دوخت شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ مبلمان مسکونی رشته صنایع چوب و مبلمان  پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  شبکه و نرم افزار رایانه پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم 

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی جمع و تفریق عدد های صحیح(۲)  پایه هفتم

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ریاضی توازی و تعامل

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی عدد های حقیقی  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی کج فهمی های ریاضی

 متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۱  پایه ۱۰ علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸شیمی ۱ پایه۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰تا۲۰:۲۵ ریاضی  هندسه فصل ۲  پایه ۱۱ رشته علوم  تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی مثلثات فصل ۲پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۰آموزش قرآن پایه سوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.

به اشتراک بگذارید :