15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۸:۲۰:۰۰
کد مطلب:  1320656
برنامه‌های درسی جمعه 2 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 2  آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه 2 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ الگو سازی بلوز رشته طراحی دوخت پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری رشته تراشکاری پایه ۱۰ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو رشته مکانیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ۶

ساعت۱۲:۳۰تا ۱۳ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ کار و فناوری (فناوری اطلاعات ) پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ کارو فناوری آموزش الکترونیک پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری ترسیم با رایانه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی جمع بندی دوره مقدماتی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای  درس انتخابی مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قرآن ومعارف:

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.

به اشتراک بگذارید :