16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۵:۰۰
کد مطلب:  1319350
برنامه‌های درسی پنجشنبه1 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه1 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه1 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسورها و عیب یابی  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۳  شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان  رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تربیت کودک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ علوم تجربی پایه پنجم

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی  بزرگ مردان کوچک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پروژه

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای طراحی آموزش مجازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی هندسه ( فصل۳ ) پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک  درس خطوط میدان های مغناطیسی  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما:

ساعت ۱۱هدیه های آسمانی پایه ششم

ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.

به اشتراک بگذارید :