21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰۹:۰۷:۰۰
کد مطلب:  1318692
مشاور مدیرکل در امور زنان آموزش و پرورش استان کرمانشاه:
نشست توجیهی طرح‌های ملی مشترک کارشناسان امور زنان نواحی سه‌گانه برگزار شد

مشاور مدیرکل در امور زنان آموزش و پرورش استان کرمانشاه از برگزاری نشست توجیهی طرح‌های ملی مشترک کارشناسان امور زنان نواحی سه‌گانه خبر داد.

به گزارش اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه، فرشته عبدی با اعلام این خبر گفت: این نشست در راستای توجیه همکاران امور بانوان نواحی سهگانه در رابطه با طرحهای ملی مشارکت اجتماعی دختران، کودک یاری و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده در محل اداره کل برگزار شد.

 وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جو استان جلسات به صورت قطبی و ویدیو کنفرانس با رعایت پروتکلهای بهداشتی و اصل فاصلهگذاری اجتماعی برگزار میشود و از همکاران گرامی انتظار میرود که نهایت استفاده را از کلاسهای آنلاین در جهت دانشافزایی و تقویت نظارت داشته باشند.

عبدی اظهار داشت: این طرح بستر و زمینه لازم را برای نقش پذیری اجتماعی دانشآموزان دختر و مشارکت فعال و مدام آنان در امور تصمیم گیری و تصمیم سازی مدارس فراهم میکند و آنها را جهت حضور در عرصههای مختلف فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ...درآینده آماده مینماید، در واقع این طرح مبتنی بر رویکردهای مشارکتی  و تسهیلگری در مدارس دخترانه است.

مشاور مدیرکل در امور زنان در ادامه نشست به توجیه دو طرح ملی مشترک کودکیاری وتوانمندسازی زنان فرهنگی سرپرست خانواده اشاره کرد و پس از تشریح شیوهنامههای سه طرح مذکور خاطرنشان ساخت: دبیرخانه طرح کودکیاری در کرمانشاه مستقر است که باید از این ظرفیت به نحو احسن بهره برد.

در پایان کارشناسان سه ناحیه هرکدام به بیان نظرات خود پرداختند و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید. 

به اشتراک بگذارید :