21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰۶:۳۴:۱۴
کد مطلب:  1317805
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه30 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه‌های درسی چهارشنبه30 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزچهارشنبه30 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه پودمان یک رشته مکانیک پایه ۱۲رشته کاردانش و فنی و حرفه ای

 ساعت٨:٣٠ تا٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  پایه ۱۱ رشته الکترونیک  شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایش  پایه ۱۰ رشته تاسیسات مکانیک  شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ دانش فنی رشته تربیت کودک پایه ۱۰  شاخه فنی و حرفه ای

 ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی رشته طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی پایه دوم

 ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲فارسی و نگارش پایه سوم

 ساعت۱۲تا۱۲:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳بازی و ریاضی پایه پنجم 

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس چهارم بخش یک  پایه هفتم

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی درس چهارم (سفر شکفتن) قسمت اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس چهارم  بخش یک پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی ۱  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  پایه ۱۱علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ریاضی ۳  توابع وارون پایه۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢۰:۵۰   فیزیک ۳ درس شتاب  متوسط و لحظه ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

 شبکه قرآن ومعارف سیما:

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول .

به اشتراک بگذارید :