21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰:۴۷:۱۵
کد مطلب:  1316843
با حکم معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش؛
مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دبیر سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه ای منابع انسانی دوره ی ابتدایی کشور منصوب شد.

با حکم معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دبیر سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه ای منابع انسانی دوره ی ابتدایی کشور منصوب شد.

به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، با ابلاغ رسمی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، فرحناز قائد امینی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان دبیر سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه ای منابع انسانی دوره ی ابتدایی کشور منصوب گردید.

این دبیرخانه که مستند به راهکار2-10 سند تحول بنیادین  و بر اساس نامه 28/140 به تاریخ 99/6/17 وزیر محترم آموزش و پرورش تشکیل شده است،عهده دار سنجش و توسعه شایستگی‌های منابع انسانی در ابعاد دانشی، مهارتی و نگرشی با استفاده از مؤلفه های توانمندساز تربیتی و آموزشی  می‌باشد و در نگاه کلان به دنبال ارتقاء سطح حرفه ای منابع انسانی و افزایش کارآمدی و اثربخشی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش و تغییر نگاه به معلم، از کارمند اداری به شخصیت علمی و تربیتی است.

شایان ذکر است، آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در اولین گام، برنامه عملیاتی اجرای این مأموریت مهم علمی و اجرایی  را تهیه و جهت تأیید به وزارت آموزش و پرورش ارسال نموده است.

به اشتراک بگذارید :