7 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۴:۴۴:۵۰
کد مطلب:  9ri7wlVr
اطلاعیه شماره 1 استخدام پیمانی
سهمیه استخدام پیمانی

فایل سهمیه استخدام پیمانی سال 1396 سهمیه پذیرش دانشجوی متعهد خدمت سال 1396 استان به تفکیک جنس به انضمام فرم خام توزیع ظرفیت های مربوط به سهمیه های فوق الذکر در FTP آمار قرار داده شده است.

بسمه تعالي
اداره كل آموزش و پرورش استان ...
سلام عليكم،

       با تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان، به اطلاع مي رساند:  فايل سهميه استخدام پيماني سال 1396 سهميه پذيرش دانشجوي متعهد خدمت سال 1396 استان به تفكيك جنس به انضمام فرم خام توزيع ظرفيت هاي مربوط به سهميه هاي فوق الذكر در FTP  آمار قرار داده شده است.
        در اين رابطه لازم است مسئولين محترم استان با محوريت كميته برنامه ريزي ، سهميه استان را براساس (رشته / جنس) بدون تغيير در تعداد و جنسيت  پذيرش مشخص، و در فايل مربوط به سهميه محل خدمت و دامنه پذيرش كه ضميمه است ميان مناطق نيازمند توزيع نموده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/3/95 براي اين مركز ارسال نمايند. توجه به موارد ذيل را در اين خصوص ضروري مي داند.
1.    سهميه استان براساس نياز استان و كل سهميه اختصاص داده شده به وزارت متبوع تعيين ، وتغيير تعداد و جنسيت تخصيص داده شده به استان ممكن نيست.
2.    لازم است در تعيين محل خدمت و دامنه پذيرش (بوم) با توجه به مقتضيات منطقه اي دقت لازم به عمل آيد كه ضمن فراهم آوردن زمينه جذب حداكثري داوطلبان بومي، زمينه رقابت مطلوب داوطلبان از بين نرود.
3.    در فرمت ظرفيت پذيرش و استخدام ، عناوين/ استان/ منطقه خدمت/ رشته شغلي و يا رشته تحصيلي بصورت ليست وجود دارد. اداره كل استان ها نسبت به انتخاب عناوين یا ایجاد رشته منطقه خدمتی اقدام نمايند.
4.    با توجه به محدوديت زماني اعلام سهميه مناطق و دامنه پذيرش (بوم) به مراجع ذي ربط، اگر در موعد مقرر فايل مربوط در FTP استان قرار داده نشود و نامه تاييد به اين مركز واصل نگردد سهميه بندي منطقه اي از سوي اين مركز انجام، و استان حق هيچگونه اعتراضي در اين زمينه نخواهد داشت.  

به اشتراک بگذارید :