16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۹:۱۲:۲۰
کد مطلب:  1312436
برنامه‌های درسی جمعه25 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه25 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه25 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه اول:

ساعت۱۴:۳۰تا ۱۵فرهنگ و هنر درس طراحی سنتی پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠فرهنگ و هنر طراحی ذهنی از پرندگان  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر فصل دوم گرافیک پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی نکاتی برای تدریس در کلاس

متوسطه دوم نظری  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  تفکر و سواد رسانه ای درس انتخابی  مشترک تمام رشته ها  

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قرآن ومعارف:

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:۳۰درس  اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.

به اشتراک بگذارید :