17 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰۷:۴۳:۰۴
کد مطلب:  1311624
برنامه‌های درسی پنجشنبه24 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه24 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه24 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰استاندارد کورل دراو پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی پایه پنجم 

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی درس اول بخش سوم پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠عربی درس دوم (ترجمه) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی درس اول حل تمرین ها پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی سنجش الکترونیکی

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی  پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها  

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف:

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم.

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول متوسطه دوره اول.

به اشتراک بگذارید :