24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۰۸:۴۳:۵۰
کد مطلب:  DZqfK1HW
روسای جدید اداره برنامه ریزی وگروه طرح وبرنامه آموزش وپرورش فارس منصوب شدند

معاون پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:تغییرات یک اصل بدیهی است وهرسازمانی برای تعالی نیازمند تغییراتی دربدنه نیروهای انسانی خود است

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش فارس،عبدالرسول احمدی درآیین معارفه روسای جدید اداره برنامه ریزی وگروه طرح وبرنامه آموزش وپرورش فارس گفت: تغییرات در نیروهای انسانی سازمانها باید موجب افزایش انگیزه و تلاش مضاعف شود

معاون پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:تغییرات در سازمانها را به ورزش دو امدادی تشبیه کرد وگفت: همچنانکه در این ورزش هر نیرو تمام تلاش خود را برای رسانده هدف به نفر بعدی می کند در سازمانها نیز باید این نگرش ایجاد شود

وی گفت: مسوولیت ها در نظام جمهوری  اسلامی موهبتی الهی تلقی می شود وهرکس در هر برهه ای از زمان که در مسوولیت قرار می گرد باید این را فرصتی برای خدمت گزاری تلقی کند

احمدی همچنین به ویژگی های مدیران امروزی نیز اشاره کرد وافزود: کسانی که دراین زمان به مسوولیتی مشغول می شوند باید علاوه بر داشتن علم و آگاهی با تکنولوژی های روز نیز آشنا باشند

وی همچنین بااشاره به فهعالیت ها وماموریت های حوزه پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش گفت: یکی از اصلی ترین برنامه های این حوزه استقرار نظام جامع برنامه ریزی است

معاون پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش فارس گفت: بااستقرار این نظام تمامی فعالیت ها وارزیابی ها وحتی اختصاص بودجه از طریق این برنامه شکل خواهد گرفت

وی همچنین کمک به اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که دارای برنامه های متعددی از جمله آموزش نیروی انسانی است را از دیگر فعالیت های این حوزه عنوان کرد

در پایان این مراسم آقایان فرشاد حیاتی و محسن مسعودی به ترتیب به عنوان رییس اداره برنامه ریزی ورییس گروه طرح وبرنامه اداره کل آموزش وپرورش فارس منصوب شدند 

به اشتراک بگذارید :