21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰۷:۴۴:۰۸
کد مطلب:  1309533
برنامه‌های درسی:
برنامه‌های درسی سه شنبه22 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه22 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه22 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ سرویس چرخ خودرو پودمان ۱ پایه ۱۱رشته مکانیک خودرو شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  پایه ۱۱ رشته الکترونیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری پایه ۱۱ رشته ماشین ابزار شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت شناختی درس تربیت  کودک پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰تاریخ هنر ایران رشته گرافیک  پایه۱۰  شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١  فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم 

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی مواد الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم‌ها با یکدیگر پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠روش های تدریس در فضای مجازی

 متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۲  پایه ۱۱ علوم تجربی  

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی  

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠فیزیک  سرعت لحظه‌ای پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت۱۵درس احکام ۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.

به اشتراک بگذارید :