17 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰۸:۰۷:۰۶
کد مطلب:  1303507
رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش فارس خبر داد:
زمان و مکان مراجعه برای مصاحبه و معاینه معرفی شدگان جهت ورود به داشگاه فرهنگیان در فارس روز چهارشنبه ۱۶مهر اعلام می گردد

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش فارس گفت: زمان و مکان مراجعه برای مصاحبه و معاینه معرفی شدگان جهت ورود به دانشگاه فرهنگیان در فارس حد اکثر تا روز چهارشنبه 16 مهرماه از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش فارس اعلام خواهد شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، سید اصغر حسینی گفت : معرفی شدگان جهت ورود به دانشگاه فرهنگیان برای اطلاع از زمان و مکان مراجعه برای مصاحبه و معاینه حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه به  سایت اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مراجعه نمایند.

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش فارس از معرفی شدگان جهت ورود به دانشگاه فرهنگیان خواست :  از مراجعه ی حضور  به ادارات شهرستان ها و تماس تلفنی با اداره کل خوداری نمایند.

به اشتراک بگذارید :