22 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴:۱۰:۳۸
کد مطلب:  1295232
از سوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع ابلاغ شد؛
دستورالعمل حفظ رابطه اشتراکی کارکنان با صندوق بازنشستگی کشوری در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق

از سوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دستورالعمل حفظ رابطه اشتراکی کارکنان با صندوق بازنشستگی کشوری در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق به استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، در اجرای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از سوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دستورالعمل حفظ رابطه اشتراکی کارکنان با صندوق بازنشستگی کشوری در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق به ادارات کل استان ابلاغ گردید.

بر اساس این گزارش دربندهایی از این دستورالعمل آمده است؛ در صورت تمایل کارکنان به ادامه اشتراک در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق، این افراد می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل قانونی تقاضای کتبی حفظ رابطه و ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم کارگزینی مربوطه به مدیریت صندوق مذکور در استان محل اقامت خود ارائه دهند.

بر این اساس کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی دیگر منتقل می‌شوند و دستگاه اجرایی محل انتقال آنان تابع صندوق بیمه‌ای دیگر می‌باشد تا زمانی که کتبا تقاضای تغییر صندوق و خروج از این صندوق را به امور اداری و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ارائه نداده باشند، همچنان مشترک این صندوق باقی خواهند ماند.

دستورالعمل را ازاینجا مطالعه کنید.

به اشتراک بگذارید :