11 ربیع‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳:۳۵:۱۶
کد مطلب:  1290568
از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع صورت گرفت:
ارسال دستور العمل ارزیابی انجمن‌های علمی و آموزشی معلمان به استان‌ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ، دستور العمل ارزیابی انجمن‌های علمی و آموزشی معلمان را  به استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، این  بخشنامه را در راستای اجرای فعالیت 3-8 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن‌های ذیل برنامه، پنج راهکار 7-11 توسعه انجمن‌های علمی و آموزشی معلمان از زیرنظام پژوهش و ارزشیابی برنامه ابلاغی سال 1399 در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم انجمن‌ها و راهبری نظام مند توسعه کیفی و پویایی بیش از پیش آنها ابلاغ کرده است.

بر این اساس؛ ضروری است فعالیت‌های سال98 انجمن‌های علمی و آموزشی معلمان برمبنای راهنمای ارزیابی و امتیازدهی عملکرد انجمن‌ها مطابق فرم‌های پیوست، توسط کمیسیون راهبری ادارات کل آموزش و پرورش موردارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد و انجمن برتر استانی همراه با ارسال مدارک و مستندات و شناسنامه مربوط که در راهنمای ارزیابی مشخص شده‌اند، حداکثر تا روز شنبه به تاریخ 3 آبان99 از طریق نشانی الکترونیکی anjomanedu95@gmail.com به این مرکز معرفی و شناسنامه کلیه انجمن‌های تابعه آن اداره کل در تارنمای (سایت) آموزش و پرورش استان (Link) در دسترس عموم معلمان قرار گیرد.

بر اساس این گزارش؛  در راستای ترویج فرهنگ خودارزیابی لازم است که تصویر این بخشنامه و نمون برگ های ارزیابی عملکرد و راهنمای آن در اختیار شورای اجرایی انجمن‌ها قرار گرفته تا انجمن‌ها شخصاً به ارزیابی عملکرد سال 98 خود اقدام نموده وکمیسیون راهبری با بررسی دقیق مدارک و مستندات مرتبط، نسبت به کنترل مراتب ارزیابی و رتبه بندی انجمن‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی از انجمن‌های برتر استانی اقدام و انجمن برتر استانی را که نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده به این معاونت معرفی نمایند.

متن کامل بخشنامه را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :