28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰۹:۵۹:۵۲
کد مطلب:  1271372
مدیر آموزش وپرورش شهریار:
شبکه شاد مهمترین جهش درمسیرتوسعه آموزش است

مدیر آموزش وپرورش شهریار در حاشیه برگزاری سی وچهارمین جلسه روسای آموزش وپرورش سراسر کشور هدف از این اجلاس را  پیشبرد فعالیت های آموزشی دروضعیت های زرد وقرمز دانست.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران ، مجید پارسا مدیر آموزش وپرورش ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در تدوین برنامه های بنیادی وساختاری درمسیر آموزش دانش آموزان ،مهمترین مشکلات پیش روی کشور درسطح ملی ومنطقه ای را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد وگفت : نبود نیروی انسانی کافی اعم از آموزگار ،دبیر ،نیروهای خدماتی وسرایدار ، وهمچنین خروج پرسنل از سیستم آموزش کشور تحت عناوینی مثل بازنشستگی وازکارافتادگی وانتقال سبب تحمیل فشار مضاعفی بر همه شاخه وبرگ درخت تنومندآموزش وپرورش شده است که درصورت عدم توجه ،صدمات جبران ناپذیری به این خانواده بزرگ وارد خواهد کرد.

وی درادامه احداث وافتتاح بیش از 20 واحد آموزشی طی سه سال  گذشته وافتتاح 10 فضای آموزشی درسال جاری را از اهم اقدامات انجام گرفته در شهرستان شهریار دانست وافزود: کمبود مدرسه یکی از مشکلات جدی شهرستان شهریار است که با تعامل ورابطه وهمکاری همه مسئولین وادارات درشهرستان امیدوار هستیم این دقت نظر وتوجه به احداث مدارس جدید ادامه داشته ونیاز سالانه 12 مدرسه درشهرستان تامین شود.

مدیر آموزش وپرروش شهریار با اشاره به رشد در عرصه سرانه های آموزشی ،ورزشی ، بهداشتی وپرورشی در این منطقه اظهار داشت :ساخت هنرستان تربیت بدنی وتاسیس هنرستان هنرهای زیبا ،افتتاح مدارس 10گانه در سال جاری وتهیه وتامین امکانات بهداشتی برای مدارس نشان از رشد در زمینه های یاد شده است .

پارسا با تاکید بر ضرورت تعامل میان خانه وخانواده با معلمان ومربیان در مدرسه ، تصریح کرد: با ادامه ارتباط موثر ومفید خانه ومدرسه می توانیم از انحرافات احتمالی تحصیلی ،خانوادگی ،شخصیتی واخلاقی احتمالی در دانش آموزان جلوگیری کرده ومسیر امنی برای طی طریق دانش آموزان بویژه در دوران رشد وسنین بلوغ که منشا بسیاری از تغییرات فیزیکی واخلاقی در نوجوانان است فراهم کنیم.

این مقام مسئول درپایان به آغاز سال تحصیلی در 15 شهریور ماه اشاره کرد وگفت : آمادگی لازم برای شروع فرایند آموزش درهر وضعیتی را داریم واین حاصل تعامل با همه ادارات وحضورمعنوی همه روسای سازمانها وادارات در مبحث آموزش وپرورش است.

 

به اشتراک بگذارید :