18 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۱۳:۲۴:۲۱
کد مطلب:  DURWmwDD
برگزاري مراسم اختتاميه سي وچهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري منطقه شال
رگزاري مراسم اختتاميه سي وچهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري منطقه شال

رگزاري مراسم اختتاميه سي وچهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري منطقه شال

راسم

مراسم اختتاميه

 

برگزاري مراسم اختتاميه سي وچهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري منطقه شال
 

اهداءجوائز به برگزيدگان سي چهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري قرآن ونماز با حضور مسئولين آموزش وپرورش درسالن كانون شهيد رجائي شال درروز سه شنبه مورخ 95/2/28انجام گرديد

به اشتراک بگذارید :