28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۷:۵۲:۲۶
کد مطلب:  1244219
توسط گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت؛
معرفی دبیرخانه استانی درس‌پژوهی دوره متوسطه

بنابر نظر معاونت پژوهش وبرنامه ریزی وگروه تحقیق و پژوهش استان در سال تحصیلی گذشته، دبیرخانه استانی درس پژوهی دوره متوسطه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا واگذار شده بود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، گروه تحقیق و پژوهش اداره کل، به معرفی دبیرخانه استانی درس پژوهی دوره متوسطه اقدام نمود.

دبیرخانه درس پژوهی دوره متوسطه:

برای رفع موانع توسعه حرفه ای و پژوهش مشارکتی و تلفیق نظر و عمل در آموزش و پرورش، مدل موثر درس پژوهی در سطح ملی ، به خصوص استان اصفهان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در این راستا پس از استقرار و تشکیل دبیرخانه، شیوه نامه اجرایی دو فراخوان عمومی در دو سال تحصیلی اخیر تنظیم، تدوین و ابلاغ گردید.

در سال تحصیلی 98-97، همایش یک روزه همراه با کارگاه های تخصصی درس پژوهی مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه برای مدرسان میانی در سطح استان در شهرستان شهرضا برگزار گردید و پس از تشریک مساعی مدرسان و کارشناسان گروه پژوهش استان تعداد 33 اثر از نواحی و مناطق دریافت شده، توسط داوران استانی مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار برتر معرفی شدند.

در سال تحصیلی 99-98 نیز شیوه نامه اجرایی فراخوان درس پژوهی دوره متوسطه استان پس از نشست های پیاپی با گروه تحقیق و پژوهش و صاحب نظران این حوزه مصوب وابلاغ گردید و تعداد11اثر دریافت گردید که در حال بررسی است وانشاء الله تا پایان سال تحصیلی جاری نتایج این دوره از فراخوان نیز اعلام خواهد شد. شایان ذکر است که تعطیلی زود هنگام مدارس به علت پدیده کرونا بر فرآیند و تعداد آثار ارسالی تاثیر منفی داشته است.

در سال تحصیلی 99-98 طبق مصوبات دبیرخانه درس پژوهی بنا بر برگزاری و تشکیل همایش یک روزه و کارگاه های تخصصی شیوه های اجرا و گزارش نویسی درس پژوهی در اسفند ماه بود تا در نحوه فعالیت های مذکور وحدت رویه بین کارشناسان ، رابطین و داوران فراهم شود که با شرایط جدید به صورت مجازی از طریق سایت مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا در فروردین ماه برگزار گردید. جهت مشاهده و استفاده از محتوای کارگاه های مجازی فوق می توانید به آدرس http://shahrezatrc.ir مراجعه نمایید.

نتایج ،اهداف و اثرات درس پژوهی:

بهبود یادگیری دانش آموزان، جلب مشارکت فعال معلمان، یادگیری سازمانی، گسترش و تغییر فرهنگ پژوهش، تولید دانش، تحقق اهداف آموزشی ، اصلاح ساختار آموزشی، یادگیری حین عمل، اصلاح باورها و فیلترهای ذهنی، ایجاد تفکر واگرا، افزایش همبستگی اجتماعی دبیران، فرهنگ سازی، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش فرهنگ انتقادپذیری، ارزشیابی آموزش (نه دبیر)، ترویج تفکر انتقادی و تفکر سیستمی، آموختن از تجارب یکدیگر، اندیشه نسبت به نیازهای دانش آموزان، ترویج همکاری گروهی، آموزش به زیستن و کمک به بهداشت روانی یکدیگر، تمرین اندیشه ورزی.

به اشتراک بگذارید :