23 ذیحجه 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳:۱۳:۳۲
کد مطلب:  1217045
گاه تحولی حوزه علمیه برای استفاده ازظرفیت طلاب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ نگاه تحولی حوزه علمیه برای استفاده ازظرفیت طلاب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد همکاریها، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش  در دیدار با علیرضا حاجیان زاده مشاورعالی وزیر و دبیر ستاد همکا ریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش بر تعامل نظام مند این سازمان با ارکان حوزه علمیه جهت تحقق تعیلم و تربیت اسلامی بر اساس سند تحول بنیادین تاکید کرد. 

دکتر حسن ملکی گفت؛ برای نیل به آموزش و پرورش طراز، نیازمند همکاری حوزه علمیه و مراکز شاخص پژوهشی آن هستیم و سازمان پژوهش در دوره جدید تلاش دارد نگاه مثبت گذشته را بیشتر محقق نماید. 

وی با بیان این که ارتباط  نظام مند  وزارت آموزش و پرورش با حوزه های علمیه اجتناب ناپذیر است گفت؛ خوشبختانه نگاه تحولی حوزه در سالهای اخیر و نیز مدیریت آیت الله اعرافی راه را برای استفاده بیشتر ازظرفیت عظیم علما ، روحانیت و طلاب جوان و خوشفکر در عرصه تعلیم و تربیت باز کرده و ما این فرصت راغنیمت شمرده و در صدد نهایت استفاده از عرصه های پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی تربیتی حوزه علمیه در کمک به آموزش و پرورش هستیم.   

عضو ستاد همکاریها افزود؛تحولی بودن حوزه از فرصت هایی است که می توان برای آموزش و پرورش استفاده کرد و نگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی بر اساس تحول است و جهت تحقق آن ارتباط با حوزه علمیه باید بیش از گذشته باشد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روح تحول، تربیت اسلامی است گفت؛ حوزه علمیه هم با برنامه علمی طالب این گونه روش هاست و در همکاری با آن باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که پژوهش های دین محور در عرصه تعلیم و تربیت به سمت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  سوق داده شود. 

دکتر ملکی افزود؛برنامه های درسی به طور ذاتی باید با دین پیوند بخورد و بهترین نهادی که می تواند ما را در این مسیر کمک کند حوزه علمیه و فضلای پژوهش گر دراین عرصه است

 وی افزود؛ فهم دو طرفه، نگاه حرفه ای نظام مند،  داشتن برنامهو اراده ملی برای تنظیم  بودجه  مورد نیاز، ارکان یک همکاری موثر را تشکیل می دهد. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر ساماندهی ارتباط  با لوازم مؤثر گفت؛از برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی، شناسایی طرح های علمی ،آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی حوزه علمیه است که باید در نشست ها و دیدار های جداگانه با مسئولین مربوطه ،این مهم صورت پذیرد. 

دکتر ملکی افزود؛ دیدگاه های سازمان پژوهش را برای حوزه علمیه معرفی می کنیم تا نیازهای متقابل را بررسی نموده و با برش اختصاصی  از برنامه 5 ساله  همکاریها و تعیین نسبت سازمان با آن، برنامه های  خرد وشاخص را برای ادامه مسیر تدوین نماییم ،سپس ملاقات با آیت الله اعرافی برنامه مدونی جهت علمیاتی شدن ارائه گردد.

به اشتراک بگذارید :