25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۳:۱۵:۴۴
کد مطلب:  1213117
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:
مراقب باشیم تا بی سواد جدیدی به بی سوادان افزوده نشود

شورای پشتیبانی سواد آموزی استان تهران با حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، معاون سواد آموزی استان و شهر تهران و مدیران  ارگانهای عضو در این شورا ،  امروز در محل استانداری تهران تشکیل شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در شورای پشتیبانی سواد آموزی استان تهران گفت : سواد معضلات اجتماعی ؛ زیست محیطی و مشکلات بهداشتی و بسیاری از مشکلات دیگر شهروندان و جامعه  را کاهش  می دهد .بنا براین  هرچه سواد شهروندان بالاتر رود زحمت حاکمان برای مدیریت جامعه کم تر خواهد شد و هر چه اشخاص صاحب توانایی بیشتری شوند خواهند توانست به نحو بهتری خود را اداره کنند .

محمد صیدلو با بیان محدودیت های موجود در مسیر ریشه کنی بی سوادی در جامعه گفت : باید مراقب باشیم به گونه ای عمل کنیم تا بی سواد جدیدی به بی سوادان افزوده نشود. وی خاطرنشان کرد : تعدد محدودیت ها می توانند ماموریت ما را سخت تر کنند اما فلسفه ی حضور تک تک ما آن است که با توجه به عنوان سازمانی که در آن خدمت می کنیم تشخیص دهیم نسبت سازمان ما با ماموریت سواد آموزی چیست و از هر مجموعه چه کمکی بر می آید تا در ستاد پشتیبانی نقش عملیاتی خود را ایفا کنیم . صیدلو تاکید کرد : برای ریشه کنی بی سوادی به یک عزم جدی نیاز داریم و هر سازمانی باید نقش خود را در این مهم بر عهده بگیرد .

به اشتراک بگذارید :