28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۵:۰۵:۰۰
کد مطلب:  AD1BP5H8
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران :
دردهه های اخیرخانواده نقش تربیت فرزندان خود را به مدرسه محول کرده است

مراسم تکریم از17معلم برگزیده استانی ومنطقه ای شهرستان رباط کریم باحضورمدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران ، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ، اعضای شورای اسلامی شهرستان و جمعی از مسئولین اداری و منطقه ای برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران ، مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران ضمن تبریک اعیادشعبانیه ونکوداشت هفته معلم بااشاره به پایگاه اجتماعی ومنزلت معلم اظهارداشت: براساس نظرسنجی های صورت گرفته معلمان بالاترین جایگاه اجتماعی رادرجامعه دارندکه یکی ازشاخص های اعتباری است وبه  عنوان گروه مرجع ،اعمال ورفتارواندیشه آنها برروی افراد جامعه اثرگذاراست.

وی بامقایسه کارکردهای مختلف  آموزش وپرورش طی ادوارگذشته وزمان حال ،کارکرداجتماعی یاتربیت اجتماعی راازمهمترین مسائل درحوزه آموزش وپرورش دانست و و تصریح کرد: ازمدرسه به عنوان یک نهاداجتماعی که درطول سه دهه اخیرنقش کلیدی داشته باید یاد کرد

کمرئی ادامه داد :دردهه های  اخیرخانواده نقش تربیت فرزندان خودرا به مدرسه محول کرده ودرزمان حال تربیت دانش آموزان بسیارسخت ومشکل شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، بابیان اینکه امروزه آموزش پیچیده ترازگذشته شده است،گفت :امروزه بایدمعلمان ازنقش آموزش دهنده به نقش تسهیل دهنده تغییرنقش دهندوباتوجه به سرعت تغییرعلوم وابزارهای آن ،ضروری است به سمت تکنولوزی آموزشی پیش رفته وفرهنگ استفاده ازآن راآموزش دهیم.

این مقام مسئول ،انتظارجامعه ازآموزش وپرورش رابالادانست وباتاکیدبرتوسعه حرفه ای اذعان داشت:معلمان بایددرشرایطی قرارگیرند تادامنه اطلاعات خودرا گسترش داده وباگذراندن دوره های ضمن خدمت برای توسعه فردی ،علمی وارتقاء سطح مطالعه ازطریق مشاوره ،بازدیدمدارس همجوارو.... انتظاراتی که درآینده ازمعلمان مطالبه  می شودبازنمانند.

گفتنی است درپایان مراسم از15معلم برگزیده منطقه ودوبرگزیده استانی تقدیرشد.

 

 

به اشتراک بگذارید :