20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۴:۵۰:۲۳
کد مطلب:  1203824
دکتر حسینی تاکید کرد؛
حرکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سمت سازمان علم بنیاد و مشارکت محور

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اساتید صاحبنظر نشست “شورای رصد و کاربست مطالعات ملی و بین المللی" با موضوع بررسی "بسته تحولی مدرسه انطباقی" برگزار شد

دکتر سید جواد حسینی در این نشست با تاکید بر استفاده از نظریات صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت:  برنامه ها و بسته های تحولی تدوین شده  در  راستای حرکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سمت سازمان علم بنیاد و مشارکت محور است.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه روزمرگی یکی از  آسیب های  سازمان ها می باشد اظهار داشت: این آسیب منجر به دوری از نوآوری و فاصله گرفتن  از تجدید حیات شوندگی می شود و در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای دوری از این آسیب  تمامی برنامه ها با رویکرد مشارکتی تدوین شده است.

 معاون وزیر با بیان اینکه سه بسته تحولی «مدرسه انطباقی»، «مداخلات بهنگام طلایی»‌ و «توسعه مشارکت، کاهش تمرکز واجتماعی شدن » در سازمان آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است اظهار داشت: تعداد کل برنامه های سال 1399 سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳ برنامه با ۵۲ فعالیت می باشد که این برنامه ها مبتنی بر بسته های تحولی در قالب ۸ برنامه و ۳۶ فعالیت و برنامه های سالانه در قالب ۵ برنامه و ۱۶ فعالیت می باشند.

وی با بیان اینکه برنامه های سال ۹۹ سازمان آموزش و پرورش استثنایی شامل انواع برنامه های  تاسیسی، تکمیلی و تعدیلی است اظهار داشت: 63 درصد از  کل 52 فعالیت طراحی شده تاسیسسی و نوآورانه است و ۸۳ درصد فعالیت ها و برنامه های مبتنی بر بسته های تحولی نیز تاسیسی و نوآورانه است.

حسینی با بیان اینکه فلسفه آموزش و پرورش و مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای پذیرش‌ هفت اصلی است که محور تمام تصمیم گیری ها به شمار می‌رود اظهار داشت: توسعه انسان مبنا، پذیرش تفاوت های فردی، تطابق سازی، نظام تلفیقی فراگیر، توانمند سازی، توسعه فرصت آفرینی و تعادل بخشی و ایجاد عدالت هفت اصل حاکم بر تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه است و این اصول مبنای توسعه آموزش و پرورش استثنایی است.

معاون وزیر در ادامه جلسه با بیان ضرورت ها و چرایی تدوین بسته تحولی "مدرسه انطباقی" اظهار داشت: باید به سمت شکل دادن جامعه ای با حداقل محدودیت ها  و دوستدار انسان حرکت کرد و این جامعه، جامعه دوستدارهمه انسان ها بویژه  کودکان و معلولین است.

 وی افزود: براساس نظریه توسعه انسان مبنا  و نظریه دارایی محور باید جامعه قبول کند  که انسان های دارای نیاز ویژه در کنار محدودیت ها، مزایا و ویژگی های زیادی دارند و در واقع باید توانمندی این دانش آموزان را به رسمیت شناخت و رشد داد.

وی با طرح این پرسش که چرا دنبال مدرسه انطباقی هستیم اظهار داشت: کمتر از پنج درصد از ۲۰ هزار مدرسه پذیرای دانش آموزان با نیاز های ویژه برای این دانش آموزان  مناسب سازی شده است.

وی افزود: میزان تجهیزات آموزشی، پرورشی و توانبخشی که باید دانش آموزان استثنایی داشته باشند ۱۱۰ قلم است که کمتر از 5 درصد دانش آموزان با نیاز های ویژه به این تجهیزات دسترسی دارند و در بسته تحولی "مدرسه انطباقی" دسترسی 10 تا 15 درصدی این دانش آموزان هدف گذاری شده است.

وی افزود: در بسته مدرسه انطباقی  ایجاد یک مدرسه مناسب سازی شده ویژه دانش آموزان طیف اتیسم در هر استان و احداث 14 مدرسه مناسب سازی شده ویژه طیف اتیسم هدف گذاری شده است.

معاون وزیر با بیان ارکان و مولفه های مناسب سازی اظهار داشت: معلمین، فضای مدرسه، کتب درسی، والدین، دانش آموزان عادی، و تجهیزات آموزشی، پرورشی و توانبخشی باید مناسب سازی شده و بدین طریق شرایط تعلیم و تربیت تطابق سازی شده برای رشد همه جانبه دانش آموزان و مبتنی بر تفاوت های فردی را فراهم سازند.

 حسینی  با بیان اینکه  در بسته مدرسه انطباقی سه برنامه و 9 فعالیت پیش بینی شده است اظهار داشت: "ایجاد شبکه جامع آموزش و اطلاع رسانی دیجتیال"،  "مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مدیران و معلمان" و "مناسب سازی فضا و تجهیزات" سه برنامه تدوین شده در بسته تحولی مدرسه انطباقی است.

 وی با تشریح  برنامه "ایجاد شبکه جامع آموزش و اطلاع رسانی دیجتیال" اظهار داشت: برای این برنامه 3 فعالیت  "طراحی و تولید اپلیکیشن  جامع دانش آموزان با نیازهای ویژه"، "راه اندازی سامانه ندای همراه ویژه معلمین رابط و پذیرا و والدین دانش آموزان تلفیقی- فراگیر در تمامی استان ها" و "ایجاد پایگاه جامع آموزش مجازی در تمامی استان ها" طراحی و پیش بینی شده است.

 معاون وزیر با بیان اینکه 3 فعالیت برای برنامه "مناسب سازی مبتنی بر توانمد سازی مدیران و معلمان" تدوین شده است اظهار داشت: آموزش زبان اشاره به 4 هزار نفر ، آموزش مهارت های چندگانه به  10 درصد معلمین و آموزش خط بریل به هزار نفر از جمله فعالیت های  مرتبط با این برنامه است.

 حسینی "مناسب سازی فضا و تجهیزات" را سومین برنامه بسته تحولی مدرسه انطباقی دانست و افزود: "ایجاد یک مدرسه مناسب سازی شده ویژه دانش آموزان طیف اتیسم در هر استان"، "ایجاد یک مدرسه  پذیرای مناسب سازی شده الگو درهراستان" و "نهضت مشارکت توان افزایی" از جمله فعالیت های پیش بینی شده مرتبط با این برنامه می باشد.

شایان ذکر است در پایان این نشست ابلاغ دوساله عضویت اعضا به آنان تقدیم شد.

 دکتر غلامعلی افروز روانشناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اولین رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، دکتر صدری رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو و مسئول تلفیق و تدوین سند تحول بنیادین، دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دکتر جغتایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر آخوندی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم دکتر آذر پزشک و فعال در زمینه چند معلولیتی، خانم دکتر فرهبود رئیس پژوهشکده کودکان استثنایی و دکتر دلبری پزشک متخصص و از مدیران سابق سازمان بهزیستی از اعضای شورای رصد  و کاربست مطالعات  ملی و بین المللی می باشند.

به اشتراک بگذارید :