20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۱:۱۵:۵۶
کد مطلب:  aT2hJ3dw
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:
هدایت تحصیلی بعد از 22 سال به دوره اول متوسطه( راهنمایی) بازگشته است

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هدایت تحصیلی بعداز 22 سال به دوره اول متوسطه بازگشته است که آنچه اهمیت دارد این است که باید تغییراتی متناسب با این وضعیت در دوره دوم متوسطه ایجاد کنیم که این مهم شامل محتوای آموزشی، ساختار رشته ها نیروی انسانی و فضا و تجهیزات خواهد بود.

 

 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هدایت تحصیلی بعداز 22 سال به دوره اول متوسطه بازگشته است که آنچه اهمیت دارد این است که باید تغییراتی متناسب با این وضعیت در دوره دوم متوسطه ایجاد کنیم که این مهم شامل  محتوای آموزشی، ساختار رشته ها نیروی انسانی و فضا و تجهیزات خواهد بود.

مهندس رحیم محمدی اظهار کرد: همانطور که ساختار 3_3_6 در 6 ساله دوره ابتدایی استقرار پیدا کرده، این طرح نیز در دوره اول متوسطه در سال گذشته اجرا شد و در سال جاری نیز به دنبال اجرا و استقرار دوره دوم متوسطه میشویم.

وی با اشاره به اینکه استقرار این طرح در دوره دوم متوسطه از چند جهت اهمیت دارد، اظهار کرد: اهمیت و جایگاه این دوره در تعیین مسیر آینده شغلی دانشآموزان ، تنوع و تکثر محتوای آموزشی و ویژگیهای خاص اجرایی این دوره به لحاظ منابع ، نیروی انسانی و محتوای آموزشی است که از پیچیدگیهای خاصی نسبت به دورههای دیگر برخوردار است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: در نظام آموزشی گذشته، در سال اول دبیرستان بحث هدایت تحصیلی تعریف شده بود و دانشآموزان در سال اول دبیرستان براساس شناخت از استعدادهای خود اقدام به انتخاب رشته میکرد.

محمدی ادامه داد: با تغییر نظام قدیم به نظام 3_3_6 و با توجه به سند برنامه درس ملی، هدایت تحصیلی به پایان سال نهم منتقل شد و وضعیت هدایت تحصیلی و شغلی دانشآموزان دراین سال مشخص میشود.

وی با اشاره به اینکه از نظر ساختار رشتهها تفاوتی با نظام قبل وجود نخواهد داشت، افزود: دانشآموزان می توانند همانند گذشته در شاخههای نظری و فنیحرفهای و کاردانش ادامه تحصیل دهند.

معاون آموزش متوسطه استان اصفهان ادامه داد: از مجموع 1200 عنوان کتاب چاپ شده در آموزش و پرورش، حدود 590 عنوان در دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه نظری چاپ میشود و تنها در دوره کاردانش و فنیوحرفه ای حدود 600 عنوان کتاب چاپ می شود که این امرنشان دهنده یکی از پیچیدگی های این دوره آنهم تنها دریک عامل می باشد.که درسالهای آینده ما بااین حجم از تغییرات روبرو خواهیم بود.

وی تاکید کرد:  که براساس  بند21/3 سند تحول بنیادین ، هدایت تحصیلی در ساختار آموزشی به صورت فرایندی مورد توجه قرار گرفته است درحالی که در نظام گذشته به شکل نقطهای انجام میشده است.

محمدی بیان کرد: در حال حاضر از پایه ششم ابتدایی با درس کار و فنآوری، هدایت تحصیلی فرایندی آغاز میشود و براساس رغبتها و استعدادها و راهنماییهای مشاوره ای و توجه به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش فضای لازم برای دانشآموزان جهت انتخاب رشته فراهم میشود و در  پایه نهم این فرایند کامل شده و دانش آموز با استناد به این سوابق و مستندات هدایت تحصیلی و تعیین رشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نمون برگ  هدایت تحصیلی که برای دانشآموزان تهیه شده است، 12 الویت برای دانشآموزان جهت انتخاب رشته های مورد نظر پیشبینی شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه به طور کلی ما با دو نوع رغبت مواجه هستیم  گفت: رغبت اظهارشده به این معنا که دانشآموزان علائق خود را تحت تاثیر محیط خانواده و اجتماع بیان میکند و کمتر به لایههای علاقهمندی واقعی خود درزمینه های مختلف  ورود پیدا میکنند.

وی با اشاره به مطلب فوق گفت: رغبت اثباتشده یعنی علائق کشف شده در دانشآموزان براساس روشهای علمی و کنترل فرایندهای مستمرمشاوره ای و راهنمایی  ( آزمونهای مربوطه در قالبهای استاندارد) شکل می گیردودراین راستا هدایت تحصیلی دانشآموز به صورت واقعی انجام میشود.

محمدی تصریح کرد: در هدایت تحصیلی فرایندی قطعاما به دنبال بدست آوردن رغبت اثبات شده دردانش آموزان هستیم .

البته باید توجه داشت  دراکثر کشورهای دنیا نیاز بازار کار و امکانات موجود به عنوان دو فاکتور مهم در انتخاب رشته توسط دانشآموز مطرح است و ما نیز باید  به بحث توسعه متوازن رشته ها توجه ویژه داشته باشیم که نیاز و امکانات را مورد توجه قرار داده است. والبته جزو سیاستها و تکالیف بالا دستی آموزش وپرورش نیز می باشد.

وی با اعلام اینکه در هدایت تحصیلی با 4 عامل موثر روبرو هستیم، بیان کرد: استعداد دانش آموز، علاقه، نیاز بازار کار و امکانات که در راستای سیاست های آموزش و پرورش تاکید می گرددکه این عوامل  باتوجه به الزامات و هنجار یابی منطقه ای شاکله هدایت تحصیلی را تشکیل می دهد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در شاخه نظری 4 رشته، شاخه فنی‎وحرفه ای بالغ بر 38 رشته و در شاخه کاردانش نیز حدود 176 رشته مهارتی تعریف شده است که دانش آموزان میتوانند متناسب با علائق خود رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند.

محمدی با عنوان اینکه متاسفانه  اجرای شتابزده نظام 3_3_6 در دوره ابتدایی و متوسطه اول  آسیبهایی رابه بدنه این نظام وارد نموده است، گفت: در حال حاضر این آسیب ها نیز در دوره دوم متوسطه در حوزه هدایت تحصیلی و استقرار پایه دهم ایجاد شده است و از این جهت لازم است اطلاع رسانی مطلوبی به دانش آموزان و خانواده ها انجام دهیم اما اجرای  طرح هدایت تحصیلی جدید و استقرار پایه دهم می‏تواند آغاز خوبی برای دانشآموزان جهت انتخاب رشته مطلوب و مورد علاقه اشان محسوب شود.

وی تصریح کرد: کمیته هدایت تحصیلی استان از آبانماه سال گذشته تشکیل شده و اقداماتی را نیز در جهت آشناسازی مدیران، مشاوران و دبیران کار و فنآوری انجام داده است .و پس از ابلاغ شیوه نامه وزارتی هدایت تحصیلی ، ساختاررشته ها و دروس پایه دهم که مراحل پایانی خود را می گذراند اداره کل آموزش و پرورش استان در قالب کمیته هدایت تحصیلی وکمیته استقرار پایه دهم برنامه های خودرا اجراخواهد نمود تا انشاا.. دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمشان با کمترین دغدغه در مسیر هدایت تحصیلی واقعی قرار گرفته و وارد پایه دهم شوند.

 

 

به اشتراک بگذارید :