13 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۱:۵۵:۲۵
کد مطلب:  1199211
سایه سنگین کرونا بر آموزش کودکان استثنایی

روزنامه شهروند

عطف به مطلب مندرج در روزنامه شهروند به تاریخ 6 اردیبهشت99 باعنوان «سایه سنگین کرونا بر آموزش کودکان استثنایی» پاسخ سازمان آموزش وپرورش کودکان استثنایی وزارت آموزش وپرورش جهت تنویر افکار عمومی به شرح زیر است:

از همان روزهای نخست تعطیلی مدارس، به علت شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، توانبخشی، تربیت بدنی و مشاوره‌ای دانش آموزان با نیازهای ویژه به صورت مجازی استمرار دارد و اقدامات ارزشمندی از سطح صف تا ستاد در این رابطه انجام پذیرفته است.

جهت بهرهمندی دانش آموزان ناشنوا از آموزشهای تلویزیونی، با سازمان صدا و سیما مکاتبه و نیز با مدیران شبکهها هماهنگی شده و رایزنیها در حال انجام است.

با استناد به بند "ث" قانون جامع حمایت از معلولین به شماره 5726/31 تاریخ 1 اردیبهشت97 و به منظور ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس و نیز فراهم سازی فرصتهای برابر در برخورداری از امکانات زندگی و اجتماعی، دسترسی به منابع مناسب و ارتباطی، یکی از حقوق قانونی و مطالبه به حق دانش آموزان با نیاز ویژه است که باید از طریق دستگاههای دولتی و نهادهای غیر دولتی مرتبط، پیگیریهای لازم صورت گیرد.

با عنایت به وجود نیروهای متخصص، در مدارس استثنایی و علاقمندی و شوق آنان برای خدمت، در صورت موافقت سازمان صدا و سیما و تمهید مقدمات و زیرساختهای لازم، معلمان توانمند و دلسوز آماده استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش کودکان و دانشآموزان بانیازهای ویژه می‌باشند.

این سازمان ضمن استقبال از انعکاس اخبار و رویدادهای مرتبط با دانش آموزان با نیازهای ویژه در رسانه های مختلف از هیچ کوششی در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه در گروه‌های هفت‌گانه استثنایی فروگذار نکرده و تمام تلاش مجموعه کارشناسان، معلمان و مربیان در این زمینه بکار گرفته می‌شود.

به اشتراک بگذارید :