13 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳:۵۸:۳۸
کد مطلب:  1189943
دکتر حسینی تاکید کرد؛
رشد کمی 240 درصدی برنامه های سال 99/ 83 درصد برنامه های تحولی و 62 درصد سایر برنامه ها نوآورانه و تاسیسی

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، اعضای شورای برنامه ریزی سازمان و روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی سیزدهمین نشست ویدئو کنفرانس با محوریت ارائه برنامه های سال 1399 سازمان برگزار شد.

دکتر سید جواد حسینی دراین نشست با بیان اینکه سند تحول بنیادین شامل انواع برنامه های  تاسیسی، تعطیلی، تعدیلی، استمراری و تکمیلی است اظهار داشت: در  اجرای سند تحول بنیادین کمتر به برنامه های تاسیسی، نوآورانه و تعطیلی پرداخته شده است و با توجه به روح  سند تحول بنیادین که سندی تحولی است  باید تمرکز بیشتر بر اجرای این نوع از برنامه ها باشد.
وی افزود: 13 برنامه با 52 فعالیت برای سال 1399 در  سازمان آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است که 62 درصد این فعالیت ها شامل 32 فعالیت تاسیسسی و نوآورانه است و 83 درصد فعالیت ها و برنامه های بسته های تحولی نیز تاسیسی و نوآورانه است.
وی گفت: به لحاظ کمی نیز برنامه های سال 99 در مقایسه با سال گذشته 240 درصد رشد داشته است.
معاون وزیر با بیان اینکه مهمترین سنجه ارزیابی مدیریت در نظام تعلیم و تربیت پروژه مهر است و یکی از اجزای پروژه مهر نظام برنامه ریزی است اظهار داشت: طراحی، اجرا، نظارت و بهبود عملکرد چهار جزء اصلی هر نظام  برنامه ریزی است و برای رسیدن به نظام  جامع برنامه ریزی  مطلوب ، شناسایی وضع موجود، جمع آوری و به روز آوری داده ها و ترسیم وضع مطلوب و آرمانی باید مد نظر قرار بگیرد.
وی با اشاره به سیر نظام برنامه ریزی در ایران اظهار داشت: برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشور صورت می گیرد  و در نظام جمهوری اسلامی نیز برنامه های کوتاه مدت  بودجه ای سالانه، برنامه های میان مدت ۵ ساله، برنامه بلند مدت و چشم انداز ۲۰ ساله  تهیه و اجرایی شده است.
وی افزود: با پایان جنگ و ضرورت های موجود برای بازسازی هر چه سریعتر کشور در سال ۶۸ اولین  برنامه میان مدت  پنج ساله  تدوین شد و در حال حاضر با پایان یافتن ششمین برنامه میان مدت توسعه وارد هفتمین برنامه میان مدت خواهیم شد.
وی تصریح کرد:  با توجه ضرورت تبیین یک چشم انداز برای آینده کشور سند چشم انداز بیست ساله کشور در سال ۸۲ تدوین شد و با توجه به اینکه آغاز این سند از سال ۱۳۸۴ مد نظر قرار گرفته بود، اهداف تعریف شده در آن باید تا سال ۱۴۰۴  به عنوان افق این چشم اندازمحقق شود .
معاون وزیربا اشاره به ضرورت تدوین برنامه ها در سازمان اظهار داشت: نظام جامع برنامه ریزی،  سازمان غاری شکل را تبدیل به سازمان شفاف و شیشه ای می کند و ایده های خوب را می تواند به نتایج خوب تبدیل سازد.

حسینی با اشاره به جزئیات برنامه های تدوینی سال 1399 سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت: برنامه های تدوینی  شامل دو بخش  است اولی بسته های  تحولی که جدید و نوآورانه است و بخش بعدی نیز برنامه های معمولی است که از قبل وجود داشته و استمرار می یابد.
وی با بیان اینکه  سه بسته تحولی «مدرسه انطباقی»، «مداخلات بهنگام طلایی»‌ و «توسعه مشارکت، کاهش تمرکز واجتماعی شدن » شامل  ۹ شاخص می باشد افزود: بسته های تحولی نوآورانه، تحقق پذیر،  دارای نتایج کوتاه مدت یکساله ملموس، شوق انگیز، مشارکت پذیر، مدرسه محور، فراگیر، مبتنی بر آموزه های سند تحول بنیادین و مبتی بر چرخش های تحول آفرین تدوین شده اند.
وی افزود: بسته مدرسه انطباقی شامل  ۳ برنامه و ۹ فعالیت است که ۶ فعالیت آن جدید است، بسته مداخلات بهنگام طلایی  شامل یک برنامه و یک فعالیت جدید است و بسته توسعه مشارکت ها نیز شامل 4 برنامه و ۲۶ فعالیت است  که ۲۳ فعالیت آن جدید و تاسیسی است.
وی تصریح کرد: در مجموع 83 درصد فعالیت های ترسیمی در بسته های تحولی نوآورانه و تاسیسی است و فقط 17 درصد فعالیت ها استمراری است.
‏ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه از حیث کیفی برنامه های سازمان ۹‌ نگاه را هدف گذاری کرده است اظهار داشت: توسعه آموزش های دیجیتالی و الکترونیکی،آموزش های مهارتی چندگانه، گسترش و توسعه نهضت زبان اشاره و خط بریل،  ‏مداخلات طلایی و بهنگام، ‏توسعه مشارکت ها،  ‏توسعه مدارس انطباقی، ‏توسعه آموزش های فنی حرفه ای، ‏توسعه مراکز اختلالات یادگیری و مراکز  مشاوره و مدارس  و‏افزایش سطح پوشش تحصیلی بویژه در پیش دبستانی  9 نگاه کیفی برنامه های سازمان می باشد.
وی با بیان اینکه  بخشی از برنامه های سال ۹۹ الزامی، بخشی از آنها تشویقی و بخشی نیز اختیاری است اظهار داشت:برنامه های  تدوینی کوتاه مدت یکساله استان ها  باید تا پایان خرداد ماه به وزارت ارسال شود.
وی افزود: از ۱۸ فعالیت سال گذشته ۱۳ فعالیت اجرایی شده است و در بین  برنامه های استانی نیز از ۱۲ فعالیت ۱۰ فعالیت اجرایی شده است.
 معاون وزیر با بیان اینکه با اجرای این برنامه ها دنبال رقم زدن چرخش های کیفی هستیم  اظهار داشت: با اجرای برنامه مدرسه انطباقی پذیرا دانش آموزان تلفیقی و فراگیر و طیف اتیسم64 مدرسه مناسب سازی و 14 مدرسه  ویژه دانش آموزان طیف اتیسم ساخته خواهد شد و با اجرای نهضت مشارکتی توان افزایی 83  هزار تجهیزات آموزشی، پرورشی و توان بخشی  برای حداقل 10 هزار دانش آموز تامین خواهد شد.
وی گفت: با برنامه  نهضت آموزش زبان اشاره و بریل آموزی 5000 معلم، والدین و کارکنان دستگاه های مرتبط آموزش خواهند دید وبا  طراحی اپلیکیشن جامع آموزش و پرورش استثنایی به میزان 50 درصد نگرش مخاطبان نسبت به کودکان با نیازهای ویژه تغییر یافته و 32  پایگاه آموزش مجازی ایجاد می شود.
وی افزود: با تالیف، مناسب سازی و طراحی درس افزارهای آموزشی  128عنوان کتاب درسی و درس افزار تدوین و تولید خواهد شد و با اجرای برنامه تشخیصی، آموزشی، توان بخشی و حمایتی مداخلات به هنگام طلایی 8 درصد پوشش تحصیلی  دوره پیش دبستان نوآموزان با نیازهای ویژه  افزایش و 15 درصد کودکان  پیش دبستان خدمات توان بخشی و حمایتی دریافت خواهند کرد. 
حسینی اظهار داشت: با اجرای برنامه معلمان مهارت های چندگانه  10درصد  معلمان گروه دانش آموزان با کم توانی ذهنی آموزش خواهند دید، 16  مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه فعال خواهد شد وساخت 210 مدرسه ویژه مورد نیاز آغاز  و استمرار می یابد.
حسینی با بیان اینکه با برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان 99 درصد پوشش برنامه سنجش و 60 درصد سنجش پیش دبستان محقق خواهد شد افزود: با طراحی سامانه ندای همراه مدیریت پاسخگو در زمینه  رفع مشکلات دانش آموزان آموزش تلفیقی و فراگیر صورت خواهد گرفت. پوشش تحصیلی دانش آموزان تلفیقی و فراگیر 5. افزایش خواهد یافت و مشارکت اولیا در پارلمان مشورتی 20 درصد و مشارکت معلمان در پارلمان مجازی فرهنگیان استثنایی 30 درصد افزایش می یابد.
 معاون وزیر در ادامه با بیان آمار حضور آموزش و پرورش استثنایی در شبکه شاد گفت: ۵۱ درصد دانش آموزان، ۷۶ معلمان و ۱۰۰‌درصد مدارس  آموزش و پرورش استثنایی به این شبکه متصل شده اند.
وی با بیان اینکه  دستور العمل برنامه سنجش آمادگی جسمانی  به‌زودی به استان ها  ارسال خواهد شد اظهار داشت:باید علاوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی مراقب  بود پوشش طرح سنجش نوآموزان بدو دبستان  کاهش نیابد و به پوشش ۹۹ درصدی برسد.

به اشتراک بگذارید :