14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۱:۲۳:۰۸
کد مطلب:  1178078
رئیس اداره مشاوره تربیتی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش فارس در ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با کارشناسان مشاوره سراسر استان تاکید کرد:
لزوم سیستمی کردن فرایند غربالگری، درمان های روان شناختی و ارجاع و مددکاری دانش آموزان در طرح نماد

رئیس اداره مشاوره تربیتی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش فارس بر لزوم خاتمه استفاده از نظام قلم کاغذی در فرایند غربالگری، درمان های روان شناختی، ارجاع و مددکاری دانش آموزان در طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان" نماد" تا سال 1400 تاکید کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،  طیبه رحیمی در ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان" نماد" گفت: این طرح با همکاری اداره مشاوره تربیتی تحصیلی و اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و زیر نظر معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل در جریان است.

رئیس اداره مشاوره تربیتی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش فارس بر لزوم خاتمه استفاده از نظام قلم کاغذی در فرایند غربالگری، درمان های روان شناختی، ارجاع و مددکاری دانش آموزان در این طرح تا سال 1400 تاکید کرد.

در رئیس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه گفت: در کنار نظام تعلیم و تربیت،  سیزده وزارت خانه، دستگاه و نهاد دیگر نیز عهده دار ارائه خدمات تخصصی و پشتیبانی به دانش آموزان در قالب برنامه نماد می باشند.

اصغر حسن شاهی در بخشی از سخنان خود، به آموزش کاربردی و روش استفاده از سامانه نماد برای کارشناسان حاضر در جلسه آنلاین پرداخت .

وی ضمن توصیف شرح وظایف، کارتابل های مدیر، مشاور، معلم و مربی منتخب و پروتکل های درمانی، به ویژه در موارد اورژانسی، به محرمانه بودن اطلاعات و تفاوت در سطح دسترسی همکاران آموزشی و اداری نیز اشاره کرد.

حسن شاهی به عنوان مسئول فنی  تخصصی برنامه نماد در استان، ضمن تبیین نقش مهم و تأثیرگذار هسته ها و مراکز مشاوره ، گفت: در استان فارس تا سال جاری در سه اداره آموزش و پرورش فرایند نماد اجرائی شده است و تا سال 1400 نیز به تدریج تمامی ادارات استان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت،

گفتنی است در بخشی از این جلسه ، مسئولین به پرسش های کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، پاسخ دادند.

به اشتراک بگذارید :