7 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۱:۳۵:۰۲
کد مطلب:  lTNSP5J5
اطلاعیه
جدول مراجعه هیات های استان ها به ستاد

جهت امضای موافقت نامه توسعه سنواتی سال تحصیلی 96-95

اداره کل آموزش وپرورش استان ...

سلام علیکم

  ضمن  تبریک اعیاد رجبیه ، جدول مراجعه هیات های استان ها به ستاد ، جهت امضای موافقت نامه توسعه سنواتی  سال تحصیلی 96-95  را به پیوست ارائه نموده و توجه به موارد ذیل را توصیه می نماید.

1-   مسئولیت هیات با مدیرکل محترم استان است و اگر بنا به هردلیلی مدیرکل محترم شخصاً برای امضای توافق نامه در تهران حاضر نشوند معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی به نیابت از ایشان و با اختیار تام ریاست هیات استان را بر عهده خواهد داشت.
2-   پیشنهاد می نماید  به منظور قرار گرفتن در بطن  امر مهم سازماندهی نیروی انسانی مناطق ، در هیات های استانی، معاونت های آموزشی و پرورشی استان هم  حتما حضور داشته باشند. 
3-   جداول توسعه سنواتی یک هفته قبل از حضور ، روی FTP قرار گیرد در غیر اینصورت اطلاعات موجود در ستاد ملاک محاسبات قرار می گیرد. 
4-   حضور همه استان ها اعم از این که در طرح ساماندهی ویژه شرکت داشته  باشند یا نه ،  برای امضای موافقت نامه توسعه سنواتی الزامی است. 

 

 

 

 

 

مرکز برنامه ریزی،منابع انسانی و فناوری اطلاعات

به اشتراک بگذارید :