25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1148233
برنامه‌های درسی روز سه شنبه نوزدهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس عربی  پایه ٨

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱  فارسی و نگارش  پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس فارسی و نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زیست شناسی١

ساعت١۵درس زیست شناسی٢   

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١

ساعت۱۶زیست شناسی  پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ دین و زندگی  پایه١٢

ساعت ١٧ درس فیزیک  پایه۱۲رشته ریاضی -فیزیک

ساعت ٢٢ درس زبان شیمی  پایه١٢  

ساعت ٢٢:٣٠ درس ریاضی   پایه١٢

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس  علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی

ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰تا١٠درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس احکام ٣  پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس  تاریخ٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ارتباط موثر  پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس قالی بافی درجه ٢ پایه ١٠(چله کشی ) شاخه کاردانش

به اشتراک بگذارید :