25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۵:۵۵:۰۰
کد مطلب:  1148227
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تشریح کرد:
اقدامات شاخص شورای عالی آموزش و پرورش در سال 98

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مهمترین اقدامات و برنامه‌های این شورا در سال 98 را تشریح کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم درباره این اقدامات گفت: بعد از تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضرورت عملیاتی کردن این سند، شورای عالی آموزش و پرورش مسئولیت خود را بسترآفرینی حقوقی و قانونی برای اجرای جامع این سند قرار داد. به همین دلیل در اولین گام اصلی‌ترین کاری که باید انجام می‌شد، تدوین برنامه‌های زیرنظام‌های سند تحول بود.

وی ادامه داد: همانطور که در مفاد سند تحول اشاره شده است مجموعه آموزش و پرورش به شش بخش یا شش زیرنظام تقسیم شد و اهداف عملیاتی و راهکارهای 131گانه مندرج در سند تحول بین این شش زیرنظام تقسیم شد و هر زیرنظام متکفل تحقق بخشی از راهکارهای مندرج در سند بود.

نویدادهم گفت: این زیرنظام‌ها شامل زیرنظام‌های مدیریت و راهبری، برنامه درسی و تربیتی، تامین و تربیت منابع انسانی، تامین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات و فناوری و زیرنظام پژوهش و ارزشیابی است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: اجرای سند تحول یعنی به جریان افتادن این شش زیرنظام و این شش چرخ‌دنده‌هایی‌اند که باید حرکت می‌کردند تا آموزش و پرورش را به تحول فرابخوانند. 131راهکار که در سند تحول به صورت مصوب آمده بین این زیرنظام‌ها توزیع شد و با مدیریت شورای عالی و مشارکت جدی و صمیمی معاونت‌های آموزش و پرورش و معلمان و مدیران در سطوح مختلف و صاحب‌نظران تخصصی در هر رشته و موضوع، ما توانستیم این‌ها را تدوین و در کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم و در نهایت به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسانیم که خوشبختانه سال 98 سالی بود که این زیرنظام‌ها کامل شد. هر چند که بخشی از آن‌ها در سال‌های قبل تولید شده بود، مانند زیرنظام برنامه درسی و فضا و تجهیزات؛ اما چهار زیرنظام باقی‌مانده در سال گذشته تصویب شد و بعد از امضای ریاست‌جمهوری جهت اجرا به سیستم آموزش و پرورش ابلاغ شد.

وی به دیگر اقدام مهم این شورا در سال 98 اشاره کرد و گفت: گام بعدی که در سال 98 برداشته شد و به اعتقاد من کار بسیار مهمی حساب می شود این بود که اهداف دوره‌های تحصیلی باید با توجه به تغییر ماموریت و کارکرد آموزش و پرورش، مورد بازنگری و بازتولید قرار می‌گرفت. اهدافی که این روزها در آموزش و پرورش ساری و جاری است مصوب بوده است. در آن سال 57 هدف کلی و 302 هدف جزئی برای سیستم آموزش و پرورش پیش‌بینی شد، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نقدهای خیلی جدی به اهداف مصوب وجود داشت.

نویدادهم ادامه داد: ما هم منتظر فرصتی بودیم تا این مصوبه را بازنگری و اصلاح کنیم. بعد از تصویب سند تحول، در اولویت کارهای شورای عالی قرار گرفت و با مشارکت کارشناسان ذی‌ربط به ویژه دست‌اندرکاران و مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و مولفان کتاب‌های درسی، ما این اهداف را بازخوانی و بازتولید کردیم. اهداف جدید که خوشبختانه در سال 98 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و به سیستم ابلاغ شد، تنها 7 هدف کلی و 57 هدف جزئی دارد. نکته مهم این است که اهداف هم براساس ساحت‌های تربیتی شش‌گانه که در سند تحول آمده و مبنا است، و هم متناسب با دوره‌های تحصیلی 4 گانه» تقسیم‌بندی شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: ما در سند تحول شش ساحت تربیت اعتقادی، اخلاقی، عبادی؛ تربیت سیاسی و اجتماعی، تربیت زیستی و بدنی، علمی و فناورانه، زیبایی‌شناسی و هنری و ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای داریم. فرض بر این است دانش‌آموز که به مدرسه می‌آید همه استعدادهای او در همه این ساحت‌ها باید به صورت متعادل و متوازن شناسایی شود و رشد پیدا کند. این تقسیم‌بندی ساحت‌های شش‌گانه بر تدوین اهداف تحصیلی تاثیر می‌‌گذارد. اهداف جدید را متناسب با این ساحت ها و متناسب با چهار دوره تحصیلی تعریف شده است. بنابراین الان می‌دانیم مثلا در دوره متوسطه اول در ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، هدف‌مان کدام است و چه چیزی را باید محقق کنیم. این اهداف مصوب سرلوحه کار همه سیستم آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت من جمله برنامه‌ریزان درسی و مولفان کتاب‌های درسی و همچنین تربیت معلم همه فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی و ... هر کاری که انجام می‌دهیم باید ناظر بر این اهداف و معطوف به آنها طراحی و اجرا شود.

به اشتراک بگذارید :