25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۲:۱۰:۰۰
کد مطلب:  1148217
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تشریح کرد:
سیاست‌های دوازده‌گانه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور سیاست‌های دوازده گانه این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید جواد حسینی در نشست شورای برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تقدیر از زحمات همکاران آموزش و پرورش استثنایی در ایام قرنطیه اظهار کرد: همکاران درمدارس در وضعیت بحران کرونا، با استفاده از بستر فضای مجازی مدرسه را به خانه دانش آموزان بردند و وقفه‌ای در آموزش دانش آموزان با نیاز ویژه ایجاد نشد.

وی تاکید کرد: باید فرصتی را که ایجاد شده غنیمت شماریم و آموزش‌های مجازی به عنوان آموزش‌های مکمل ادامه یابد.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی باید منتج به اجرای برنامه و بهبود عملکرد شود اظهار کرد: طرح و برنامه مطلوب، اجرای مطلوب و ارزیابی مطلوب، زمینه ساز بهبود عملکرد و رویه‌ها می‌شود.

وی گفت: سه بسته تحولی مشتمل بر مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی ونظام برنامه ریزی مشارکت محور در سازمان آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است که در آن نوآوری، نیازسازمان و آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه مدنظر قرار گرفته است.

حسینی افزود: دو مورد ازبرنامه‌های تحولی در شورای معاونین وزارتخانه مصوب و برنامه نظام مشارکت محور نیز به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه برنامه‌های سازمان تا 20 فروردین نهایی می‌شود، اظهار کرد: با استقرار نظام جامع برنامه ریزی و تدوین برش استانی، این برنامه‌ها به استان‌ها ومدارس تسری خواهد یافت.

وی افزود: درراستای نظام برنامه ریزی 10 کاربرگ،4 برنامه و18 فعالیت تعریف شده است که باید با پایش و ارزیابی مستمر، این برنامه‌ها اجرایی شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تشریح سیاست‌های دوازده گانه این سازمان اظهار کرد: توسعه، تثبیت وتعمیق عدالت آموزشی، توسعه رویکردهای فراگیرسازی آموزش وپرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه، مناسب سازی آموزش وپرورش دانش آموزان با نیاز ویژه، توسعه مشارکت وارتباطات در ابعاد درون وبرون سازمانی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی از جمله این سیاست‌ها می‌باشد.

وی افزود: جامعه پذیری واجتماعی شدن سازمان آموزش وپرورش استثنایی، روانسازی خدمات و فعالیت‌ها با استفاده از فناوری نوین واطلاعاتی به منظور تحقق حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و ارتقاء کمی وکیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان در ابعاد آموزش وپرورش از دیگر سیاست‌ها می‌باشد.

حسینی تصریح کرد: ارتقای کیفیت منابع انسانی در حوزه‌های جذب، نگهداشت، سازماندهی، سنجش، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی ودیجیتالی درتحقق اهداف سازمانی، کاهش تمرکز سازمانی وتفویض اختیار در سطوح استانی، منطقه‌ای به ویژه مدرسه‌ای، نگاه دانش بنیان و پژوهش محور به برنامه ریزی‌ها درنظام تصمیم‌گیری و توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای از دیگر اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنایی می‌باشد.

به اشتراک بگذارید :