25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰۷:۴۰:۳۹
کد مطلب:  1146723
برنامه‌های درسی روز دوشنبه هجدهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی پایه ٨

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱علوم تجربی و تفکر پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠

ساعت١۵درس شیمی٢  پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١

ساعت۱۶شیمی پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس حسابان پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣  پایه١٢  

ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک  پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس  دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

ساعت۸:۳۰تا۹درس منطق پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی،زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی،زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس  علوم و معارف قرآنی ۳پایه۱۲رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه١٢ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢  رشته چهره سازی  شاخه کاردانش

به اشتراک بگذارید :