10 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲۱:۲۶:۳۵
کد مطلب:  1145368
برنامه‌های درسی روز یکشنبه هفدهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی  پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠  علوم تجربی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی    پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه١٠

ساعت١۵درس فیزیک پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی زبان قران ١ پایه١٠

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی  پایه ١٢

ساعت ١٧ درس شیمی پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس هندسه۳پایه١٢  

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی۳  پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱علوم ومعارف

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قران۱پایه۱۰ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۹:۳۰تا١٠درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای .

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس شبکه  بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی حرفهای.

به اشتراک بگذارید :