18 رجب 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰۶:۴۲:۰۷
کد مطلب:  1144039
آموزش و یادگیری تعطیلی بردار نیست
برنامه آموزش تلویزیونی دانش آموزان (شنبه 16 فروردین)

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، زمان پخش برنامه های مدرسه از شبکه 4 و شبکه 7 تلویزیون در روز شنبه 99/1/16 به شرح زیر می باشد.

اول متوسطه:
ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس ریاضی  پایه ٩ .
ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس علوم تجربی  پایه ٨
ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس عربی   پایه ٧
دوره ابتدایی :
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.
از ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠  بازی و ریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣فارسی و نگارش    پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.
دوره دوم متوسطه:
ساعت١۴:٣٠درس هندسه١پایه١٠
ساعت١۵درس هندسه٢  پایه۱١
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠
ساعت۱۶هندسه٣ پایه١٢
ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢
ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی-فیزیک
ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه١٢  
ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن  پایه١٢
 شبکه ۴ :
ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم معارف قرآنی ٢
ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی ١   
ساعت۹تا٩:٣٠درس فلسفه ١
ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی ،زبان قرآن٢
ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس تاریخ ٣
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس فلسفه ٢
ساعت۱۱تا١١:٣٠ اخلاق حرفه ای - شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم پودمان پنجم مبحث بهره‌وری مشترک بین شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت١١:٣٠ تا ١٢  دانش فنی پایه شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان مبحث حجم و وزن شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای  .

به اشتراک بگذارید :