10 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲۱:۵۰:۳۱
کد مطلب:  1143219
برنامه‌های درسی روز جمعه پانزدهم فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه پانزدهم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعهپانزدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی  پایه ٨ .

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی   پایه٨

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی   پایه اول.

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش   پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس ریاضی١  پایه١٠

ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢   پایه۱١

ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١ 

ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات   پایه١٢ رشته علوم تحربی

ساعت۱۷درس ریاضیات گسسته   پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا٢پایه ١١

ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی    پایه۱٢

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی و آمار  پایه ١١

ساعت۹:۳۰تا١٠درس فلسفه  پایه١١

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣  پایه ١٢

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس طراحی و زبان بصری  پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ فیزیک پودمان ۴پایه١٠ و ١١  -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ تاریخ هنر ایران   پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش .

به اشتراک بگذارید :