22 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۲:۲۲:۰۰
کد مطلب:  1134867
برنامه‌های درسی روز دوشنبه چهارم فروردین شبکه آموزش و شبکه چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه 99 از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:
 
متوسطه دوره اول:
 
ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه۷
 
ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم پایه۹
 
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی پایه ٨
 
دوره ابتدایی :
 
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب علوم تجربی وتفکر پایه اول.
 
از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب علوم تجربی وتفکر پایه دوم.
 
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب بازی وریاضی پایه سوم.
 
ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب فارسی ونگارش پایه چهارم.
 
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب بازی و ریاضی پایه پنجم.
 
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب بازی و ریاضی پایه ششم.
 
متوسطه دوم:
 
ساعت۱۵درس شیمی پایه ١٠
 
ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی پایه١١
 
ساعت۱۶درس زبان انگلیسی پایه۱۱
 
ساعت۱۶:۳۰درس شیمیپایه١٢
 
ساعت۱۷درس فارسی ٣  پایه۱۲.
 
ساعت۱۷:۳۰درس حسابان پایه۱۲.
 
شبکه۴
 
ساعت۸تا۸:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰
 
ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی و آمار۲پایه۱۱.
 
ساعت۹تا٩:٣٠درس احکام۲پایه۱۱.
 
ساعت۹:۳۰تا١٠درس جامعه شناسی۲پایه۱۱
 
ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس ریاضی آمار۳پایه۱۲
 
ساعت۱۰:۳۰تا١١درس شناخت مواد و مصالح ساختمانی پایه۱۰
 
ساعت۱۱تا١١:٣٠کتاب نرم افزار اداری پایه۱۰
 
ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب مبلمان اداری پایه۱۲.
 

 

به اشتراک بگذارید :