20 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ۱۱:۳۱:۵۸
کد مطلب:  oCzL1XBr
بازدید مهندس میرپور از جلسه مصاحبه و جذب سرباز معلم

مهندس میرپور معاون توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از روند مصاحبه و جذب سرباز معلم برای سال آینده تحصیلی بازدید به عمل آورد

 

در اجرای بند "الف" تبصره ماده 66 الحاقی قانون خدمت وظیفه عمومی و مجوز شماره 56 / 2 / 8 / 16 / 705 / 2 / 46011 مورخ 07 / 01 / 95 ستاد گل نیروهای مسلح منضم به بخشنامه شماره 01 / 710 - 25 / 01 / 95 وزارت متبوع موضوع  طرح جذب سرباز معلم جهت سال تحصیلی 96-95 به استان ابلاغ گردید كه در این خصوص سامانه http://sarbaz.isfedu.ir  طراحی و در اختیار مناطق چهل گانه قرار گرفت وتا مورخ 09 / 02 /95 مشمولین متقاضی قادر به تكمیل پرونده و ثبت نام در سیستم مربوطه شدند.

 

آمار ثبت نام شدگان نهایی 791 نفر می باشد و برنامه زمانبندی جهت تایید مدارك ارسالی از مناطق و نواحی و مصاحبه افراد متقاضی از مورخ 13 / 02 / 95 لغایت 21 / 02 /95 تدوین گردید. 

 

مكان مصاحبه  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، خیابان شیخ مفید ، ،چهار راه دهش ، پژوهشسرای فضیلی و برنامه زمانبندی در سایت مذكور اعلان گردید كه ازساعت 07:30 صبح لغایت 18:00 فعالیت دارد.


آقای مهندس میرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره كل  به همراه آقای مرتضوی ریاست اداره امور اداری و تشكیلات اداره كل از محل مصاحبه و بررسی پرونده متقاضیان بازدید بعمل آوردند و توضیحاتی در مورد فرآیند انجام كار توسط مسئولین مستقر در واحد به سمع ایشان رسانده شد.

به اشتراک بگذارید :