8 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰۸:۴۷:۵۲
کد مطلب:  7FeRWKSv
آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران( ارزیابی کیفی)
مربوط به فراخوان شناسایی پیمانکارمشاوره ، پشتیبانی ،توسعه و تولید

سامانه یکپارچه تحت وب اتوماسیون اداری (دبیرخانه بدون کاغذ ) وزارت آموزش و پرورشاز سطح ستاد تا مدارس

وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد مشاوره ، پشتیبانی ،توسعه وتولید سامانه یکپارچه تحت وب اتوماسیون اداری (دبیرخانه بدون کاغذ) وزارت آموزش و پرورش از سطح ستاد تا مدارس را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که در زمینه مذکور فعالیت دارند و مایل به همکاری می باشند، دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ارزیابی اولیه به آدرس اینترنتی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات (http://tstc.medu.ir)  مراجعه نموده و نسبت به ارسال مدارک تکمیل شده حداکثر تا ساعت 16  روز  چهارشنبه مورخ 29/2/1395  اقدام نمایند .

 

به اشتراک بگذارید :