26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰۷:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1124223
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز پنجشنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 22 اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه 4 اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز پنجشنبه22 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ازساعت۸صبح ۸:۲۰درس ادبیات فارسی  پایه ۷.

ساعت ۸:۲۰تا۸:۴۵صبح درس مطالعات اجتماعی پایه ۹

ساعت۸:۴۵تا۹:۱۰درس ادبیات فارسی پایه۸

ساعت۹:۱۰تا:۹:۳۰درس زبان انگلیسی پایه۷

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب قرآن وفارسی  پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب قرآن و هدیه های آسمانی  پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب بازی وریاضی پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب بازی و ریاضی  پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب قرآن و هدیه ها پایه۶.

متوسطه دوره دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس  تفکر وسواد رسانه ای پایه۱۰همه رشته ها

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس شیمی ۲پایه۱۱رشته های ریاضی و تجربی.

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس نگارش ۲پایه یازدهم همه رشته ها.

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ریاضی فیزیک.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲رشته تجربی.

  شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس اقتصاد پایه  ۱۰رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبحدرس عربی زبان قران۲  پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس  کارگاه نوآوری وکارآفرینی پودمان۳

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب آب و خاک وگیاه پودمان۴پایه۱۰شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳کتاب محاسبات وبرآوردها پایه۱۰پودمان۴رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴کتاب محاسبات وبرآوردها پودمان۴پایه۱۰رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای

 

به اشتراک بگذارید :