18 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰۹:۲۵:۳۷
کد مطلب:  1122297
محتوای مکمل آموزشی شماره 5 پایه چهارم ابتدایی 

محتوای مکمل آموزشی شماره 5 پایه چهارم ابتدایی 

جهت دریافت فیلم های آموزشی علوم پایه چهارم ابتدایی روی محتوای مورد نظر کلیک نمایید.

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.5.0.36.S.2.rarمحلول چیست   

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O4010S3.rar   سفر به فضا   

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O4010S2_0.rar   منظومه شمسی 

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O4010S1.rar   گردش زمین

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O409S3.rar بازیافت و ضرورت آن  

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O409S2.rar استفاده ازسنگ و کانی در زندگی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.8.S.3.rar آهن ربا

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.8.S.2.rar ساخت آهن ربا و آهن ربای الکتریکی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.8.S.1.rar قطب نما و قبله نما

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.7.S.3.rar مدار متوالی و موازی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.7.S.2%20.rar رسانا و نارسانا

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.7.S.1.rar مدار الکتریسیته

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.6.rar چگونگی ذخیره کردن انرژی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.5.rar تبدیل انرژی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.4.rar مواد برای حرکت نیاز به انرژی دارند

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.3.rar شکل های انرژی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.2.rar انرژی تغییر مواد

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/O.4.2.6.S.1.rar انرژی انجام کارها

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/0439S3.rar تشکیل سنگ های رسوبی

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/0439S2.rar تشکیل سنگ های آذرین

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/0439S1.rar آشنایی با انواع سنگ

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/0409S1.rar آشنایی با کانی ها و مواد تشکیل دهنده خاک

http://media.roshd.ir/sites/default/files/videos/Ms12-2.rar ترکیب خون

به اشتراک بگذارید :