0 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۱:۴۱:۲۶
کد مطلب:  1120153
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز سه شنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه 20 اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه 4 اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز سه شنبه 20اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس دین وزندگی ۱پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح  درس تاریخ ۲  پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس اخلاق اسلامی ۱  پایه۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس اصول عقاید۲پایه ۱۱رشته های  علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:درس جغرافیا۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم ومعارف قرانی ۳پایه ۱۲رشته های  علوم و معارف اسلامی.

متوسطه دوره اول

ازساعت۸صبح ۸:۲۵درس ریاضی۷  پایه ۷.

ساعت۸:۲۵تا۸:۵۰صبح  درس عربی  پایه ۹

ساعت۸:۵۰تا۹:۱۵درس ریاضی  پایه۸

ساعت۹:۱۵تا:۹:۳۰درس آموزش قرانی پایه۷.

 دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب قران وفارسی پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش  پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب قرآن و هدیه ها پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب فارسی و نگارش  پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه۶.

متوسطه دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس ریاضی۱پایه۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس  نگارش ۱پایه۱۰تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس فیزیک۲پایه۱۱رشته های  ریاضی .

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس ریاضی ۲پایه یازدهم رشته های تجربی .

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس دین وزندگی  ۳پایه۱۲رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس انسان و محیط زیست  پایه۱۱تمامی رشته ها.

 ساعت۲۲:درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۲۲:۳۰تا۲۳درس زیست شناسی ۳پایه ۱۲رشته تجربی.

رشته‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس اخلاق حرفه‌ای پودمان۴پایه۱۲

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۲پودمان۳پایه۱۱.

ساعت۱۳:رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۰.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۱

به اشتراک بگذارید :