2 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۲۱:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1118388
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز دوشنبه شبکه آموزش و شبکه چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه 4 اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:


 شبکهآموزش
 
دوره اول متوسطه(پایه های هفتم هشتم نهم) ازساعت ۸تا۹:۳۰
ازساعت۱۰:۳۰الی۱۳:۵۰ ۶پایه اول تا ششم ابتدایی
ازساعت۱۴:۳۰الی۱۷:۲۰دروس دوره دوم متوسطه نظری (رشته های تجربی و ریاضی به ترتیب پایه های دهم یازدهم دوازدهم)

به شرح ذیل ارائه می‌شود:
ازساعت۸ صبح ۸:۲۵ درس پیام آسمانی پایه ۷.
ساعت۸:۲۵تا۸:۵۰صبح. .درس زبان پایه ۸
ساعت۸:۵۰تا۹:۱۵درس عربی پایه۸
ساعت۹:۱۵تا۹:۴۰درس زبان پایه۹.

 

برنامهدوره ابتدایی:

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب علوم تجربی وتفکر پایه ۱.
از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب علوم تجربی وتفکر پایه ۲
از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب بازی وریاضی پایه۳
ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب فارسی ونگارش پایه۴
از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰ کتاب بازی وریاضی پایه۵
از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب بازی و ریاضی پایه۶

متوسطه دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس زیست ۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی.
ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ تمام رشته ها.
ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته های ریاضی .
ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس عربی ۲پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس عربی ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس هویت اجتماعی پایه۱۲ تمامی رشته ها.
ساعت۲۲:درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی.
ساعت۲۲:۳۰تا۲۳درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته.

 

 شبکه چهارسیما
در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی و حرفه ای وکاردانش تدریس می‌شود.


ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس ریاضی وآمار۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی۱ پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۹:۳۰تا۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۰تا ١٠:٣٠:درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس فلسفه۲ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس الزامات محیط کار پودمان۴پایه۱۰
ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۱
ساعت۱۳ تا ١٣:٣٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی شاخه کاردانش پایه۱۲
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزاررایانه .

به اشتراک بگذارید :