26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1118160
اعلام‌جدول‌زمانی برنامه‌های‌درسی روز‌یکشنبه شبکه‌آموزش و شبکه‌چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه 18 اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه 4 اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز یکشنبه  18اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکهآموزش

متوسطهدورهاول :

ساعت۸ صبح تا۸:۲۵۰ درس علوم  پایه ۷.

ساعت۸:۲۵تا۸:۵۰صبح درس ریاضی  پایه ۹

ساعت۸:۵۰تا۹:۱۵درس علوم  پایه۸

ساعت۹:۱۵تا۹:۴۰درس عربی۷

ساعت۹:۴۰تا۱۰:۰۵درس ریاضی ۹

ساعت۱۰:۰۵الی۱۰:۳۰درس علوم۹

 

برنامهدورهابتدایی :

از ساعت۱۰:۳۰تا۱۱بازی وریاضی پایه ۱

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰فارسی ونگارش پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲فارسی ونگارش پایه۳

از ساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰علوم تجربی وتفکر پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰ مطالعات ومهارت های اجتماعی پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰فارسی ونگارش پایه۶

 

متوسطهدورهدوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس زبان ۱پایه۱۰ تمام رشته ها

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس  دین وزندگی۱ پایه۱۰ رشته های تجربی و ریاضی

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درسحسابان ۱ پایه۱۱ رشته های  ریاضی 

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس زیست ۲پایه یازدهم رشته های تجربی

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس فیزیک ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت ۲۲:۰۰ درس نگارش ۳  پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۲۲:۳۰ تا ۲۳ درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی.

 

شبکه۴

در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته های فنی  حرفه ای وکاردانش تدریس می شود.

ساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت۸:۳۰ تا ۹صبح درس ریاضی وآمار۲  پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی ۱  پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۳۰ تا ۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰تا ١٠:٣٠:درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱ درس فلسفه۲ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس الزامات محیط کار پودمان۴پایه۱۰

ساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۱

ساعت۱۳ تا ١٣:٣٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی شاخه کاردانش پایه۱۲

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزاررایانه

به اشتراک بگذارید :