26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰۹:۴۵:۰۰
کد مطلب:  1111800
از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام شد؛
فراخوان شناسایی سرمایه گذار

تامین مالی پروژه "بازسازی ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر "

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد بر اساس ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) و تبصره ( 19 ) بودجه سال 1398 کل کشور (بازسازی ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر پروژه استخر خیبر نطنز) به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش ROT  بازسازی ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید .

شرح مختصری از پروژه :

سرمایه پذیر : اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آورده سرمایه پذیر : زمین ، مجوزهای ساخت ، بنا و اعطای تسهیلات و مشوق های تبصره 19 به سرمایه گذار

مبلغ سرمایه گذاری :  9 / 603 / 11 میلیون ریال    

دوره بازسازی : 5 ماه       

دوره بهره برداری : 16 سال

محل اجرا : نطنز

تعهد سرمایه گذار : باز سازی ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر

تبصره : سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد .

تاریخ در یافت اسناد مزایده : سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 18 / 12 / 1398 جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در طرح به کارشناسی امور قرارداد های اداره کل آموزش و پرورش ( سرمایه پذیر ) واقع در اصفهان میدان امام حسین ( ع) خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت مراجعه نمایند .

 

به اشتراک بگذارید :