19 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۰:۲۹:۳۷
کد مطلب:  lCb6qemP
به منظور ارزیابی و بررسی معیارهای موردنظر درمدارس هیأت امنایی استان صورت گرفت
بازدیدگروه وزارت آموزش وپرورش ازمدارس هیأت امنایی استان

به منظور ارزیابی و بررسی معیارهای موردنظر درمدارس هیأت امنایی استان طبق آیین نامه مصوب شورای عالی مدارس هیأت امنایی استان ازتاریخ 6 لغایت 8 اردیبهشت 95 موردبازدیددرقالب چهار گروه بازدید کننده متشکل از وزارت ، استان و منطقه قرارگرفت . گروه های بازدیدکننده ازنواخی 6 گانه اصفهان، خمینی شهر ، نجف آباد کاشان و آران وبیدگل بازدیدو درروز8 اردیبهشت با حضور مسئولان مناطق ونواحی به تبادل موارد وجمع بندی مطالب پرداخته شد

 

مدارس هیأت امنایی استان ازتاریخ 6 لغایت 8 اردیبهشت موردبازدیدگروه بازدیدکننده مسئولان سازمان مشارکت های مردمی وزارت قرارگرفت.

به منظور ارزیابی و بررسی معیارهای موردنظر درمدارس هیأت امنایی استان طبق آیین نامه مصوب شورای عالی مدارس هیأت امنایی استان ازتاریخ 6 لغایت 8 اردیبهشت 95 موردبازدیددرقالب چهار گروه بازدید کننده متشکل از وزارت ، استان و منطقه  قرارگرفت . گروه های بازدیدکننده ازنواخی 6 گانه اصفهان، خمینی شهر ، نجف آباد کاشان و آران وبیدگل بازدیدو درروز8 اردیبهشت با حضور مسئولان مناطق ونواحی به تبادل موارد وجمع بندی مطالب پرداخته شد.دراین گروه سرکارخانم کمالی (رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمان مشارکت های مردمی) سرکارخانم بهروزی ، آقای ایازی جناب آقای روحی ( از مدیریت شوراهای آموزش وپرورش) حضورداشتند.

 

به اشتراک بگذارید :