13 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰۹:۵۹:۳۶
کد مطلب:  1057273
حسینی خبر داد:
حکام رتبه بندی نیروهای توانبخشی آموزش وپرورش استثنایی صادر می شود.

سیدجواد حسینی در سفر به استان هرمزگان در جمع مدیران مدارس استثنایی گفت: احکام رتبه بندی معلمان شاغل در مدارس استثنایی کشور صادر می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثتایی کشور:سیدجواد حسینی در سفر به استان هرمزگان در جمع مدیران مدارس استثنایی گفت: احکام رتبه بندی معلمان شاغل در مدارس استثنایی کشور صادر می شود.

وی تاکید کرد: به دنبال اجرای برنامه رتبه بندی معلمان، مشکلاتی در صدور احکام برخی از گروههای شاغل در این حوزه،  ازجمله سرپرستان آموزشی ومدیران مراکز مشکلات یادگیری وجود داشت ، که با پیگیری این مشکلات مرتفع گردید.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی گفت: عمده مشکل ما در عدم صدور احکام رتبه بندی پرسنل شاغل در بخش توانبخشی سازمان بود، که پس از اطلاع از این موضوع، رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر نقش نیروهای توانبخشی در مدارس استثنایی گفت: در آموزش وپرورش اسثتنایی غالب فعالیتها مبتنی برکار تیمی است، نیروهای توانبخشی در کنار معلمان تسهیل کننده تحقق اهداف آموزش وپرورش دانش آموزان با نیاز ویژه هستند و در ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت دانش آموزان نقش موثری را ایفا می کنند.

حسینی گفت: بیش از ۸۶۰ نفر ، شامل بینایی سنج، شنوایی سنج، کاردرمانگر، فیزیوتراپیست،مددکاراجتماعی در حال حاضر در مدارس اسثتنایی به ارائه خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه اشتغال دارند، که برای تکمیل خدمات به این دانش آموزان، به بیش از ۸۰۰ نفر نیروی متخصص در این حوزه نیاز  داریم، که  در این راستا با سازمان اداری واستخدامی کشور برای جذب این نیروها هماهنگی می شود.

وی درخصوص رتبه بندی کادر توانبخشی مدارس استثنایی گفت:خوشبختانه با مذاکراتی که با هیات ممیزی رتبه بندی داشتیم، مقرر گردید احکام رتبه بندی این گروه نیز در اسرع وقت صادر می شود.

رئیس سازمان وپرورش استثنایی کشور در خصوص تربیت نیروهای توانبخشی در دانشگاه فرهنگیان گفت: در نظر داریم با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی سهمیه ای برای مدارس استثنایی در نظر بگیریم، که با تحصیلات مکمل در دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان ، به گونه ای که واحدهای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان ارائه گردد در این بخش سرمایه گذاری کنیم.

 

 

به اشتراک بگذارید :