13 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۵۱:۱۷
کد مطلب:  1054033
دکتر حسینی
تصویب طرح جام و کاربست مطالعات طرح های ملی و بین المللی

معاون وزبر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در جلسه شورای معاونین سازمان به اجرایی شدن تفاهم نامه معاونین ابتدایی و روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی استانها در خصوص فراگیر سازی و مناسب سازی و مراکز اختلالات یادگیری و دیر آموزان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دکتر سید جواد حسینی با اشاره به نتایج نشست مشهد گفت: تفاهم نامه های سازمان باید به شیوه نامه های کاملا عملیاتی تبدیل شود و در دبیرخانه ای تعریف شده روند پیشرفت برنامه ها رصد شود.

وی تاکید کرد: ضرورتهای تغییر ساختار در کمیته های تخصصی باید مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوانیم با پشتوانه نظری هر یک را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور افزود: دو سیاست مناسب سازی و فراگیرسازی در دستور کار قرار دارد که باید با شناسایی دقیق فرصتها وچالش های درون وبرون سازمانی پیگیری شوند.

وی افزود: در این راستا شورای راهبردی طرح تلفیقی فراگیرسازی و مناسب سازی باید در سازمان تشکیل شود و با استفاده از ظرفیتهای موجود ، آموزش وپرورش فراگیر را توسعه دهیم که برای طرح در شورای سازمان آن را آماده خواهیم کرد.

دکتر حسینی ادامه داد: در راستای اجتماعی شدن سازمان با تشکلها و انجمن های غیر دولتی متفاوت گفتگو کردیم و البته باید این گفتگو ها را در قالب میزهای اجتماعی گسترش داد.

حسینی با اشاره به طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: این برنامه نیز باید در اولویت موضوعات قابل طرح در شورای سازمان قرار گیرد، تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و جهت بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه طرح در جهت جایگزینی تحصیلی مناسب دانش آموزان حرکت کنیم.

وی گفت: طرح آمایش نیروی انسانی برای مناسب سازی واستاندارد سازی نیروی انسانی تدوین شود، از سوی دیگر در بحث نگهداری نیروی انسانی، ظرفیتهای موجود برای اختصاص مزایای ویژه رفاهی، مالی برای نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر حسینی همچنین افزود: طرح استانداردسازی ، نرم سازی و ارتقاء مزایای اداری و رفاهی نیروهای انسانی فعال در قلمرو سازمان آموزش و پرورش استثنایی باید طرح ساماندهی نیروی استانی را آماده کنیم و از طریق شورای سازمان آن را به تصویب رسانیم.

معاون وزیر گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در اساسنامه سازمان وجود دارد که می توان ظرفیتهای جدیدی را به آن افزود و پس از تصویب درشورای سازمان به مجلس ارائه شود.

دکتر حسینی همچنین اضافه کرد: طرح آموزش منزل محور برای دانش آموزان که قدرت تحصیل در مدرسه را ندارند از روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانس با شرکت ۱۹ نفر آغاز شده است که برای هر یک از افراد ۶ و نیم میلیون تومان سرانه پرداخت می گردد این طرح باید با قدرت و قوت تمام ادامه یابد.

وی گفت: ظرفیتهای درون وزارت آموزش وپرورش برای انعقاد تفاهم نامه هایی که می تواند به پیشبرد اهداف سازمان کمک کند، به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد‌.

حسینی گفت: یکی از سیاستهای سازمان اجتماعی شدن است، که با تعامل موثر با دستگاههای ونهادهای دولتی وغیردولتی می توانیم در این راستا به تحقق این هدف نزدیک شویم.

وی گفت: مدرسه در سند تحول بنیادین مدرسه به عنوان کانون فعالیتهای اجتماعی تعریف شده است که در این راستا می توانیم مدارس استثنایی را به عنوان پایگاه زنجیره های توانبخشی محله تعریف کنیم.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی: از تشکیل باشگاه بازنشستگان آموزش وپرورش استثنایی خبر داد و گفت: می توان با استفاده از ظرفیتهای موجود در هر شهرستان و منطقه یکی از مدارس که امکانات مناسب را دارد در ساعات غیر آموزشی به عنوان یک باشگاه ویژه بازنشستگان استفاده شود.

به اشتراک بگذارید :