8 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۴۷:۳۵
کد مطلب:  1054024
دکتر حسینی خبر داد:
ایجاد میز گفتگوی اجتماعی و پایگاه زنجیره ای توانبخشی محله در مدارس استثنایی

معاون وزبر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در نشست با رئیس و هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی از ایجاد میز گفتگوی اجتماعی و پایگاه زنجیره توانبخشی محله در مدارس استثنایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکتر سید جواد حسینی  در جلسه هیات مدیره انجمن مددکاری اجتماعی اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۷ طیف از دانش آموزان شامل آسیب های بینایی ، آسیب های شنوایی، کم توان ذهنی؛ داش آموزان با اختلال طیف اتیسم، مشکلات ویژه یادگیری، مشکلات هیجانی و رفتاری، دانش آموزان جسمی حرکتی را تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش فراگیر که یکی از سیاستهای بنیادی سازمان محسوب می شود، هم زمینه رشد دانش آموزان با نیاز ویژه را فراهم می کند و هم به توسعه آموزشی و تربیتی دانش آموزان عادی منجر می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش به تشکیل میز گفتگوی اجتماعی در حوزه آموزش وپرورش استثنایی اشاره کرد وگفت: فرصتهای سازمان در میز گفتگوی اجتماعی باید مورد بررسی قرار گرفته و از صاحب نظران ، محققان در جهت تحول مسائل آموزشی و تربیتی مدارس استثنایی در غالب این میز گفتگو بهره بگیریم.

وی گفت تشکل های فعال در حوزه اجتماعی برای آموزش و پرورش استثنایی فرصت ارزشمندی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

دکتر حسینی همچنین با اشاره به چرخش های ۴۷ گانه تحول آفرین در سند تحول بنیادین افزود: ما می توانیم در جهت ارتقاء توانبخشی معلمان و دانش آموزان با نیاز ویژه ، پایگاه های زنجیره ای توانبخشی محله در مدارس استثنایی را ایجاد کنیم که برای این کار باید شیوه نامه های اجرایی آن تهیه و با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی عملیاتی شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به حلقه های مفهومی آموزش و پرورش استثنایی اشاره کرد و افزود: اولین اصل توسعه انسان محور است که اگر بپذیریم این اصل مبنای توسعه است همه انسانها می توانند در توسعه نقش داشته باشند و همچنین تاثیر توسعه باید در زندگی آنها مشهود باشد.

وی تاکید کرد: براساس این مفهوم که دانش آموزان با نیاز ویژه باید از طریق تعلیم وتربیت موثر هم بر توسعه اثرگذار باشند و هم توسعه  زمینه رشد بیشتر آنها را مهیا کند.

 دکتر حسینی به اصل تفاوت نیز اشاره کرد و گفت: برخی از این تفاوتها آشکار است و برخی پنهان، در واقع همه انسانها به نوعی با یکدیگر متفاوت هستند.

وی اظهار داشت: براساس نظریه دارایی محور که حلقه گمشده ، برای نگرش مثبت به زندگی است که براین اساس همه انسانها توانمندی هایی دارند.

دکتر حسینی در ادامه اصل تطابق را به عنوان سومین اصل مطرح کرد و گفت: مناسب سازی سخت افزاری ونرم افزاری تعلیم وتربیت براساس این اصل باید صورت بگیرد.

وی همچنین افزود: اصل فراگیر سازی نیز از استلزامات رشد و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه است.

دکترحسینی توانمند سازی مبتنی بر جامعه را نیز مورد تاکید قرار داد وگفت: فرصت سازی برای بروز توانمندی های این دانش آموزان در بستر مهارت آموزی امکان پذیر است.

وی لزوم ایجاد زمینه های  خودشکوفایی دانش آموزان را لازمه رسیدن به اصل تعادل برشمرد و افزود: باید مولفه های نظام جامع مددکاری و مشاوره مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم از این فرصت در آموزش وپرورش دانش آموزان بهره مند شویم.

 
 
 
 

 

 

به اشتراک بگذارید :