8 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳:۳۶:۴۸
کد مطلب:  1051810
دکتر حسینی خبر داد:
بیش از دو میلیون نفر ساعت آموزش زبان اشاره برای ناشنوایان

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در دیدار با انجمن ملی زبان اشاره ایران اقدامات این سازمان در خصوص گسترش زبان اشاره و تعلیم و تربیت دانش آموزان با آسیب شنوایی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومیسازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکتر حسینی با بیان اینکه زبان اشاره، زبان طبیعی انسانهاست افزود: اولین زبان بشر، زبان اشاره بوده است سپس زبان حرکتی بعد زبان تصویری در ادامه زبانی شفاهی به دنبال آن زبان کتبی و زبان چاپی و در نهایت زبان الکترونیکی اختراع شد.

وی با اشاره به اینکه انسانها در کشور های بیگانه زمانی که زبان آن را کشور را ندانید به طور طبیعی اززبان اشاره استفاده می کنند.تصریح کرد: براساس نظریه امتداد، زبان اشاره، امتداد شنوایی کردن ناشنوایان است.

دکتر حسینی افزود: انجمن زبان اشاره ایران 4 جلد فرهنگ زبان اشاره را تدوین و چاپ کرده و جلد پنجم آن را نیز در حال چاپ دارد که چهار هزار لغت برای زبان اشاره را تولید کردند و این اقدامی بسیار ستودنی و موثر است.

دکتر حسینی ادامه داد: این کار دو هدف اصلی ترویج وآموزش زبان اشاره و یکسان سازی زبان اشاره را می تواند محقق کند.

وی همچنین اظهار داشت: این انجمن در خصوص کتاب های زبان اشاره به شکل تخصصی در قلمرو خیاطی، جوشکاری و برق و سایر زمینه ها و مشاغل تخصصی می تواند فعال باشد علاوه بر آن مددکاران، مشاوران، پزشکان، قضات، پلیس و سایر اقشار جامعه به زبان اشاره به شدت نیازمند هستند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تأکید کرد: نهضت گسترش و ترویج فرهنگ زبان اشاره را باید همواره در برنامه ریزی های خود لحاظ کنیم و پیش ببریم که خوشبختانه زبان اشاره از سال 64 به صدا و سیما نیز راه یافته است .

وی همچنین اضافه کرد: ما باید یک درصد اعتبارات سازمان را در راستای ترویج فرهنگ سازمانی به صدا و سیما اختصاص داده و بخش مهمی از آن را به فرهنگ اشاعه زبان اشاره اختصاص دهیم.

دکتر حسینی گفت: ما باید تلاش کنیم علاوه بر فراگیر سازی، اشاعه و گسترش زبان اشاره، آموزش زبان اشاره از بدو تولد و دوران کودکی را به شکل جدی در دستور کار خود قرار دهیم.

دکتر حسینی بیان داشت: اخیرا دو کار مهم برای ناشنوایان از دو مجموعه خیریه ای را به توافق رسانده ایم که بسیار مهم است اول کمک به تواناسازی ناشنوایان توسط انجمن وارستگان ودوم ساخت یک بیمارستان تخصصی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه خصوصا برای ناشنوایان که به امید خدا  بتوانیم در این راستا فعالیت های داوطلبانه و خیریه ای را گسترش دهیم.

وی همچنین افزود: ترویج زبان اشاره بر اساس نظریه امتداد، راهکاریست برای جبران نبود یکی از حواس مهم یعنی شنوایی برای ناشنوایان تا یک وسیله ارتباطی جبران کننده شنوایی برای این عزیزان باشد.

دکتر حسینی اظهار کرد: ما اصل توسعه انسان مبنا، اصل پذیرش تفاوت، اصل تطابق سازی، اصل فراگیرسازی، اصل توانمند سازی، اصل فرصت آفرینی و اصل تعادل بخشی را به عنوان حلقات زنجیره ای تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه پیگیری می کنیم که در این میان اصل تطابق سازی و مناسب سازی بسیار مهم است، و ترویج زبان اشاره در راستای اصل تطابق سازی و مناسب سازی و همسویی جامعه در ارتباط با جامعه ناشنوایان نقش بی بدیلی را ایفا می کند.

وی با تأکید بر این که ما نهضت گسترس زبان اشاره را در دستور کار داریم افزود: در این راستا ضمن پوشش تحصیلی 15 هزار و 439 ناشنوا در ایران و استفاده از 2 هزار و 162 معلم ناشنوا و گسترش رشه های فنی و حرفه ای در 6 رشته هنرستان و 30 رشته کار و دانش، برای ترویج زبان اشاره نیز 2 میلیون و 56 هزار و 712 نفر ساعت آموزش زبان اشاره را به انجام رسانده ایم و 44 نفر مدرس زبان اشاره را هم در سطح کشور تربیت کرده ایم.

دکتر حسینی همچنین گفت: یک هزار و 600  لوح درس افزار آموزش واژگان زبان فارسی به زبان اشاره را نیز در مدارس تولید و توزیع و کارگاه های آموزش زبان اشاره را در 32 استان در سطح مقدماتی و تکمیلی برگزار کرده ایم که سطح تکمیلی این آموزش ها همچنان گسترش خواهد یافت.

وی افزود: آموزش زبان انگلیسی به زبان اشاره در سطح متوسطه و آموزش معلمان رابط و پذیرا و نیز برخی نهادها مثل نیروی انتظامی را نیز به انجام رسانده ایم.

 

دکتر حسینی در ادامه گفت: وب اپلیکیشن فرهنگ واژگان زبان اشاره در دوره ابتدایی با استخراج 900 واژه و 100 جلد را در کتب درسی دوره ابتدایی و اقدامات اولیه برای فیلم برداری از اشارات واژگان در سال 98 را تهیه و طراحی کرده ایم.

 

وی در خصوص تدوین برنامه درسی زبان آموزش دوره ابتدایی، بیان داشت: تدوین برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی ویژه دانش آموزان با آسیب شنوایی جهت رشد مهارتهای درکی و بیانی زبانی در 4 حیطه شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به منظور ارتقاء سطح مهارت های ارتباطی کلامی و غیر کلامی، تألیف و چاپ 6 جلد کتاب زبان آموزی و جمله سازی پایه اول مقدماتی تا پایه پنجم( پایه ششم در دست تالیف) ، تألیف 6 جلد راهنمای معلم کتب زبان آموزی پایه اول مقدماتی تا پایه پنجم، بررسی کتابهای درسی دوره ابتدایی و تدوین 6 جلد مناسب سازی پایه های اول تا ششم دوره ابتدایی، مناسب سازی تصویری کتب فارسی پایه های دوم تا پنجم، تهیه مناسب سازی کتب فارسی پایه هفتم و هشتم دوره اول متوسط، تهیه مناسب سازی کتب عربی پایه هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه، تهیه مناسب سازی کتب اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه و اجتماعی و تاریخ معاصر دوره دوم متوسطه، تهیه نرم افزار مناسب سازی زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه، تدوین 6 جلد راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، تهیه و تدوین 5 جلد ارزشیابی توصیفی کتب زبان آموزی ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، تآلیف راهنمای آشنایی با مراحل تربیت شنیداری ویژه معلمان مدارس خاص و پذیرا، تألیف راهنمای آشنایی با تسهیل بیان آواها ویژه معلمان مدارس ویژه و پذیرا، تهیه محتوای آموزشی توانبخشی نوآموزان زیر 4 سال ویژه معلمان مدارس خاص و تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی چگونگی برقراری ارتباط آموزشی، پرورشی و دست ورزی با دانش آموزان با آسیب شنوایی ویژه معلمان، مشاوران و والدین از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

 

دکتر حسینی همچنین در خصوص رشته های فنی و حرفه ای نیز افزود: بررسی رشته های کار ودانش و فنی و حرفه ای با همکاران معاونت متوسطه وزارت متبوع و تدوین جداول رشته های پیشنهادی متناسب با شرایط ویژگی های دانش آموزان با آسیب شنوایی و درج در پورتال سازمان، تأمین اعتبار کمک هزینه مواد مصرفی به هنرستان ها ویژه دانش آموزان با آسیب شنوایی، برگزاری نشست های تخصصی با معاون آموزشی و توسعه شاخه کار ودانش و برگزاری نشست تخصصی ویژه کارشناس مسئولان و کارشناسان 15 استان در خصوص توسعه رشته های جدید با توجه به علاقمندی دانش آموزان و بازار کار، توسعه 4 رشته جدید کارودانش در هنرستان های ویژه دانش آموزان با آسیب شنوایی مانند ( طراحی طلا و جواهر، پرورش زعفران، فتوگرافیک و پرورش گیاهان دارویی) در سال تحصیلی جاری، توسعه رشته های کارودانش و فنی حرفه ای با تأسیس کلاس های ضمیمه استثنایی در مدارس عادی در راستای سیاست های فراگیر سازی آموزش و پرورش در استان های یزد، البرز، هرمزگان، کردستان و ... و برگزاری همایش های استانی با محوریت مداخله زودهنگام کودک کم شنوا با همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در 6 استان در سال 96 از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش می باشد.

 

وی همچنین به فعالیت های فرهنگی و ورزشی اشاره کرد و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی مانند قرآن، عترت، نماز و هنرهای آوایی و نمایشی و دستی تجسمی دانش آموزان با آسیب شنوایی در سراسر کشور دانش آموزان دختر و پسر، برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان با آسیب شنوایی در سراسر کشور تا سال 96 در 3 رشته ورزشی برای پسران و 3 رشته ورزشی برای دختران و در سال 98 در 1 رشته برای پسران ( فوتسال) و 1 رشته برای دختران ( تنیس روی میز) و برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی دانش آموزان با آسیب شنوایی در سراسر کشور از دیگر فعالیت ها و اقدامات سازمان برای این طیف از دانش آموزان می باشد.

 

دکتر حسینی اظهار داشت: فعالیت های حمایتی از قبیل کاشت حلزون که از سال 94 به بعد برای حدود 125 نفر انجام شده که هزینه هر نفر حدود 60 میلیون ریال بوده است.

وی در پایان همچنین افزود: تعمیر قطعات کاشت حلزون از سال 95 تا کنون حدود 139 مورد بوده که هزینه هر کدام 25 میلیون ریال بوده است و همچنین سمعک برای 2 هزار و 688 نفر از سال 92 به بعد انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :