3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳:۲۵:۰۰
کد مطلب:  1050208
توسط معاونت ابتدایی آموزش وپرورش شهرتهران صورت پذیرفت؛
مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران با بازدید گروهی از مدارس در مناطق مختلف ، فرایند تجربه گردانی را به تجربه می نشینند

تعداد ۳۸۰ تن از مدیران مدارس ابتدایی ، طی یک بازه ی زمانی پنج ماهه از حدود ۱۰۰مدرسه ابتدایی شهرتهران بازدید می کنند.

به گزارشاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران، بنا به فراخوان حوزه معاونت ابتدایی آموزش وپرورش شهرتهران ،تعداد ۳۸۰ تن از مدیران مدارس ابتدایی ، طی یک بازه ی زمانی پنج ماهه از حدود ۱۰۰مدرسه ابتدایی شهرتهران بازدید می کنند . هدف از انجام این برنامه ی سودمند ، گسترش فضای گپ و گفت مدیریتی و ترویج گفتمان تربیتی میان مدیران با رویکرد هم افزایی و تبادل تجربه می باشد و  یادگیری از همتایان، بعنوان رویداد ی ارزشمند در بسط و توسعه ی اقدامات خوشایند و مطلوب تربیتی میان مدارس تلقی می شود . نقطه عطف این رخداد پویا ، افزایش تعاملات بین منطقه ای است که از هرمنطقه ۵ گروه ۴ نفری ازپنج مدرسه در پنج منطقه ی مختلف بازدید نموده و تاثیرات بافت فرهنگی ، محلی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی و جغرافیای هر مدرسه را از نزدیک رؤیت می نمایند .ایده گیری از طرحهای تربیتی مدارس،بررسی چالش های بوم هرمنطقه ، تقریب برداشتهای ذهنی ، وارسی فرهنگ سازمانی مدارس ، رونق دوستی ها و همسویی به سمت مقصد تربیت و.... از ثمرات این طرح کارا می باشد.

در پایان مشاهدات و بازخورد کیفی مدیران درقالب یک نسخه مکتوب گرد آوری شده و دراختیار همه مدارس قرار می گیرد تا تجربه های خلاق و کارآمد مدیران ، در همه ی مدارس به اشتراک گذاشته شود . تلاش تیم های معاونت ابتدایی مناطق در راه اندازی این برنامه ، شایان قدردانی می باشد .

به اشتراک بگذارید :