23 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۷
کد مطلب:  1048867
دکترحسینی:
توسعه کیفی فعالیت های درون مدرسه ای

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، صبح امروز از دو مدرسه استثنایی تربیت و ربابه شرکاء بازدید و با دانش آموزان و معلمان این آموزشگاها گفتگو کرد و در پایان نشستی با مدیران ۱۰ آموزشگاه داشت.

به گزارش روابط عمومیسازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکترحسینی در این جلسه  بر نقش بازی و آموزش در مدارس ابتدایی استثنایی تاکید ویژه کرد.

وی با بیان اینکه موضوع بازی و آموزش وآموزش همراه با بازی برای مدارس ابتدایی ، یک ضرورت انکار ناپذیراست، همچنین همکاری سازمان برای گسترش و تجهیز اتاق بازی و آموزش را نیز مورد تاکید قرار داد.

حسینی افزود: امروز در حوزه ی آموزش همراه با بازی، به جای تدارک یک اتاق بازی صرف، بیشتر باید برقرار دادن این موضوع در متن برنامه ریزی و درداخل کلاس درس تمرکز یابیم

وی ادامه داد: همچنین اتاق ها و کلاس های مهارت محور و نیز ایجاد کارگاه های فنی حرفه ای از محور های مهم و قابل توجه است که در مدارس باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز در سیاست های کاری سازمان آموزش و پرروش استثنایی به شکل جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون وزیرو رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، افزود: موضوع مهم دیگری که درآموزشگاههای استثنایی مورد توجه است، ایجاد سالن های ورزشی درون مدرسه ای است که به دلیل ضرورت ورزش در درون مدرسه، مدارسی که فضای لازم برای ایجاد سالن های درون مدرسه ای با ابعاد ۲۰۰  متر را داشته باشد مورد توجه قرارخواهیم داد تا از این طریق نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه به تربیت بدنی و ورزش را در درون مدارس تأمین و ورزش دورن مدرسه ای را ارتقا ء بخشیم.

دکتر حسینی اظهار داشت: مهارت آموزی و ایجاد کارگاه های درون مدرسه ای مثل کارگاه خیاطی، ایجاد گلخانه ها و ساخت وسایل و تجهیزات مدرسه  برای دانش آموزان با نیاز ویژه از دیگر سیاست هایی است که به منظور رشد مهارت های دانش آموزان و اتصال آنها به بازار کار و پاسخ به نیازهای جامعه و نیز تجاری سازی دستاوردهای دانش آموزی مورد توجه و تمرکز جدی  ما قرار خواهد گرفت.

حسینی در ادامه افزود: استاندارد سازی، نرم سازی و توجه به ارتقاء اداری و رفاهی معلمان استثنایی، جذب نیروی متخصص و نگهداشت آنها، ارتقاء مدیریت آموزشگاهی، کاهش تمرکز و افزایش اختیارات مدیران مدارس، مناسب سازی فضا و تجهیزات و محتوای کتب درسی و توجه به مشارکت درون و برون سازمانی از موضوعات مورد تأکید سازمان آموزش و پرورش استثنایی خواهد بود.

دکتر حسینی در این جلسه به گسترش کمی و کیفی  مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری توجه و تمرکز بر حدود ۵ تا ۸ درصد دانش آموزان دیر آموز و مرزی و ایجاد مراکز جامع مشاوره و راهنمایی برای مناطق مورد نیاز برای ارائه خدمات مکمل فعالیت های مدرسه اشاره نمود و مشارکت همگان برای رشد کمی و کیفی این طرح ها را طلب کرد.

وی در پایان همچنین استقرار نظام برنامه ریزی جامع عملکرد، گسترش مشارکت های درون و برون سازمانی، اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، تلاش در جهت  مداخلات طلایی و بهنگام، ایجاد پایگاه جامع آزمون، تدوین سند جامع مهارت های فنی و حرفه ای و کارآفرینی نگاه علم بنیاد به برنامه ریزی در حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه را برای معلمان ومدیران تشریح کرد و بر اجرایی سازی کمی و کیفی آنها تاکید کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :